English

แพคเกจสำหรับคุณ

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

สถานที่ตั้ง ชลบุรี, ประเทศไทย

เคล็ดลับสุขภาพ

การทำความสะอาดเพื่อทำลายเชื้อไวรัสโควิด 19 ในบ้านเรือน

1. เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด
สวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ และเตรียมน้ำยาทำความสะอาดที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสโควิด 19ได้ ขณะทำความสะอาดควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศให้อากาศถ่ายเท โดยเฉพาะเมื่อใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ของสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำการเลือกใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยให้ใช้ ethyl alcohol (ethanol) ที่ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% โดยปริมาตร (v/v) หรือ sodium hypochlorite เข้มข้น 0.5% ในการทำความสะอาดพื้นผิว นอกจากนี้ทาง National Environmental Agency (NEA) ของประเทศสิงคโปร์ ได้แนะนำสารฆ่าเชื้อที่ใช้ตามบ้านเรือนและสามารถฆ่าเชื้อ Coronavirus ได้ ไว้ 5 ชนิด ได้แก่ เบนซัลโคเนียมคลอไรด์, คลอโรไซลีนอล,โซเดียมไฮโปคลอไรต์, เอทิลแอลกอฮอล์,ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์

เพิ่มเติม
เคล็ดลับสุขภาพทั้งหมด

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา