English

แพ็กเกจสำหรับคุณ

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

เคล็ดลับสุขภาพ

วัคซีน Moderna


วัคซีน Moderna คืออะไร?
วัคซีน Moderna หรือโมเดอร์นา (mRNA-1273) คือ วัคซีนชนิด mRNA ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยบริษัทสัญชาติอเมริกัน คือ บริษัทโมเดอร์นา (ModernaTX, Inc.) ถือว่าเป็นวัคซีนอีกยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับ เนื่องจาก องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาหรือ US FDA อนุมัติให้ใช้เป็นตัวที่ 2 ถัดจากวัคซีนโควิดไฟเซอร์ (Pfizer)

Moderna วัคซีนชนิด mRNA
วัคซีนโควิด 19 ของ Moderna ได้เลือกใช้เทคนิคการผลิตแบบ mRNA ซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เคยใช้กับการพัฒนาวัคซีนป้องกันอีโบล่า โดยวัคซีนประกอบด้วยโปรตีนสังเคราะห์ที่เรียกว่า mRNA ซึ่งมีลักษณะคล้ายสารพันธุกรรมส่วนหนึ่งของไวรัสโควิด 19 ซึ่งเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วจะกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายสร้างโปรตีนขนาดเล็กๆที่คล้ายกับหนามบนเปลือกหุ้มไวรัสโควิด 19 และโปรตีนนี้จะไปกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อโควิด 19


วัคซีน Moderna ต้องฉีดกี่เข็ม? ห่างกันเท่าไหร่?
วัคซีน Moderna เป็นวัคซีนแบบฉีด 2 เข็มเข้ากล้ามเนื้อ มีข้อแนะนำให้ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ หรือประมาณ 28 – 42 วัน (ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน)

กรณีผู้ที่มีอาการแพ้วัคซีนอาจมีผื่นขึ้น หน้าบวม หายใจลำบาก ซึ่งพบได้น้อยมากและอาการมักเกิดภายใน 15 นาทีหลังได้รับวัคซีน


ประสิทธิภาพของวัคซีน Moderna
     จากการสำรวจและศึกษาเบื้องต้นพบว่า วัคซีน Moderna มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด 19 อยู่ที่ 94.1% โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ป้องกันการติดเชื้อได้ 94.1%
- ป้องกันการติดโรคได้ 86.4% สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
- ลดความรุนแรงของโรค และลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคได้ 100%

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่กล่าวมานี้ เป็นข้อสรุปจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง อาจมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของประชาชนแต่ละประเทศ รวมถึงสายพันธุ์โควิด 19 ที่ระบาดอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ เมื่อได้รับวัคซีน Moderna แล้ว ผู้เข้ารับวัคซีนยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดต่อไปวัคซีน Moderna ป้องกันโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่?
มีงานวิจัยจากการทดลอง เมื่อกลางปี 2020 พบว่า วัคซีน Moderna มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดได้หลายสายพันธุ์ ได้แก่
1. สายพันธุ์อัลฟา (Α): ที่ค้นพบครั้งแรกในสหราชอาณาจักร (B.1.1.7)
2. สายพันธุ์บีต้า (B): ที่ค้นพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ (B.1.351)
3. สายพันธุ์แกมมา (Γ): ที่ค้นพบครั้งแรกในบราซิล (P.1)
4. สายพันธุ์เดลต้า (Δ): ที่ค้นพบครั้งแรกในอินเดีย (B.1.617.2)

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ จากวัคซีน Moderna
จากการศึกษาพบว่า อาจมีผลข้างเคียงโดยเริ่มมีอาการหลังจากที่ได้รับวัคซีน Moderna ไปแล้วประมาณ 1-2 วัน ซึ่งอาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นได้เองใน 2-3 วัน

ผลข้างเคียงบริเวณที่ได้รับการฉีดวัคซีน
1. ปวด
2. บวม
3. แดง

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ทั่วร่างกาย
- มีอาการหนาวสั่น หรือเป็นไข้
- รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย
- ปวดหัว
- ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
- คลื่นไส้

เพิ่มเติม

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา