English

แพคเกจสำหรับคุณ

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

สถานที่ตั้ง ชลบุรี, ประเทศไทย

เคล็ดลับสุขภาพ

รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ


หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิด โรคโควิด-19 ปัจจุบันประชาชนมีความตระหนักและสนใจในเรื่องโรคติดเชื้อมากขึ้น
แต่รู้หรือไม่ว่า.....โรคติดเชื้อหลายชนิดไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา

      ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ (หรือที่หลายท่านเรียกว่ายาแก้อักเสบ ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่ไม่ถูกต้องนัก) ใช้เพื่อรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ ผู้ที่มีอาการไข้สูงหนาวสั่น หรือมีไข้ร่วมกับอาการปัสสาวะแสบขัด, ผิวหนังอักเสบ, ไอ หอบเหนื่อย เสมหะเป็นหนอง ฯลฯ ผู้ป่วยเหล่านี้ เบื้องต้นอาจต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย แต่หากท่านมีอาการไข้ ปวดเมื่อย ปวดกระบอกตา ไอ จาม น้ำมูก เจ็บคอ เหล่านี้มากกว่าร้อยละ 80 เป็นอาการของการติดเชื้อไวรัส ซึ่งยาปฏิชีวนะไม่มีประโยชน์เนื่องจากยาปฏิชีวนะนั้นออกฤทธิ์กำจัดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นเชื้อโรคคนละอย่างและไม่ได้เป็นสาเหตุของไข้หวัด

เพิ่มเติม

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา