English
เคล็ดลับสุขภาพ > เช็คร่างกายก่อนแต่งงานและมีบุตร

เช็คร่างกายก่อนแต่งงานและมีบุตร

...ความรักนับเป็นเรื่องมหัศจรรย์ เป็นสิ่งสวยงามที่ทำให้คนสองคนมีความสุขและต่างเฝ้ารอจุดหมายเดียวกัน คือ การแต่งงาน ใช้ชีวิตร่วมกัน และพร้อมที่จะมีเจ้าตัวเล็กเข้ามาเติมเต็มให้กับคำว่า “ครอบครัว” การเตรียมความพร้อมในเรื่องๆ ต่าง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพร่างกายของคู่รักและเจ้าตัวน้อยในอนาคต จึงเป็นอีกหนึ่งในการวางแผนครอบครัวที่ดี

...การตรวจสุขร่างกายของคู่รักก็จะเริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจร่างกายทั่วไป ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตลอดจนถึงการตรวจภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ที่เสี่ยงติดต่อไปยังคู่สมรสและลูกน้อยในอนาคต ซึ่งหลักๆ จะเป็นการตรวจ
- ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส(VDRL) เป็นการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า ทรีโพนีมาพัลลิดุม(Treponema pallidum) ซึ่งเป็นเชื้อที่พบได้บ่อยรองจากหนองในแท้และหนองในเทียม หากไม่รักษาในระยะยาวอาจแสดงอาการในหลายระบบของร่างกาย
- ตรวจหาเชื้อเอชไอวี(Anti-HIV) เป็นการตรวจหาเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ โดยเชื้อจะเข้าไปทำลายส่วนที่ทำหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อของร่างกาย
- ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย(Hemoglobin Typing) โรคโลหิตจางที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการแสดงหลากหลายขึ้นกับชนิดของโรคที่เป็น โรคธารัสซีเมียบางชนิดจะมีอาการรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้ตั้งแต่ในครรภ์หรือภายหลังคลอดไม่นาน
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน(Rubella IgG) เป็นการตรวจเฉพาะในสุภาพสตรี เพราะมีความสำคัญคือ ถ้าเกิดติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ เชื้ออาจแพร่กระจายเข้าทารกในครรภ์ ทำให้เกิดการพิการ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ถ้ามีอาการจะมีไข้และออกผื่นคล้ายหัด แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าหัด และมักจะหายได้เองโดยไม่มีโรคแทรกซ้อน

...นอกจากตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ที่กล่าวมา คู่รักยังสามารถทำการตรวจเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำหรับสุภาพสตรี เป็นต้น ทั้งนี้การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตรก็เพื่อสกัดกั้นเชื้อโรคไม่ให้แพร่ไปสู่คู่รัก เพราะบางคนอาจเป็นพาหะนำโรคโดยที่ตนไม่รู้ตัว รวมถึงการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูกน้อยที่จะถือกำเนิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

บทความโดย...พญ.ศศิชา รัตนเมธาชาติ คลินิกสูติ-นรีเวช
โรงพยาบาลเอกชล (038) 939 999 ต่อ 2322

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา