English
เคล็ดลับสุขภาพ > ภาวะวูบอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคหัวใจ

ภาวะวูบอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคหัวใจ

...ภาวะวูบ (Syncope) เป็นภาวะที่หมดสติไปชั่วขณะหนึ่งเกิดจากการที่หัวใจหรือระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ส่งผลให้สมองขาดออกซิเจนไปชั่วขณะ ซึ่งแตกต่างจากภาวะหน้ามืด (Fainting) ภาวะหน้ามืดจะไม่หมดสติ ไม่ล้ม แต่จะรู้สึกวิงเวียนเหมือนจะล้ม

...การประเมินผู้ป่วยที่เกิดภาวะวูบต้องแยกอายุและเพศ ในกลุ่มคนอายุน้อยสาเหตุการเป็นลมมักเป็นสาเหตุไม่ร้ายแรง แต่ในผู้สูงอายุอาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากโรคหัวใจอาจมีอันตรายถึงชีวิต จึงมีความจำเป็นต้องมาตรวจหาสาเหตุการวูบนั้น

สาเหตุภาวะวูบ
• หัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่นเต้นเร็วผิดจังหวะหรือช้าผิดจังหวะ
• โครงสร้างของหัวใจผิดปกติ เช่นลิ้นหัวใจตีบ
• เส้นเลือดของเลือดหัวใจตีบตัน

การตรวจหาสาเหตุอาการ
...ทำได้โดยการพบแพทย์และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ว่ามีการเต้นผิดจังหวะหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือไม่ซึ่งเป็นการตรวจในเบื้องต้น

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะวูบ
...นำผู้ป่วยไปอยู่ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปลดเสื้อผ้าผู้ป่วยให้หลวมอยู่ในลักษณะนอนราบ โดยที่ศีรษะอยู่ต่ำกว่าเท้าหรือยกขาสูงขึ้นมา และตะแคงศีรษะเพื่อป้องกันการสำลักหรืออาเจียน กรณีที่มีอาการชักให้ใช้ผ้าม้วนเป็นก้อนแล้วใส่เข้าไปในปากผู้ป่วยไม่ให้ฟันกัดลิ้น หากเกิดภาวะวูบขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุดังกล่าว

บทความโดย...นพ.สมบัติ อภิธรรมสุนทร
คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลเอกชล (038) 939 999 ต่อ 2127

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา