English
เคล็ดลับสุขภาพ > โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเดงกีมาสู่คน ซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ การติดเชื้อครั้งแรกมักจะมีอาการไม่รุนแรง แต่ถ้าติดเชื้อครั้งที่ 2 โดยเชื้อที่ต่างสายพันธุ์ กับครั้งแรก อาการจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออก ช็อค หรือเสียชีวิต โรคนี้มักเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ การระบาดมักพบมากในฤดูฝน

อาการ
ระยะไข้ ผู้ป่วยจะมีไข้สูงลอยตลอดเวลา เด็กบางคนอาจชักเนื่องจากไข้สูง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ตาแดง อาจมีผื่นหรือจุดเลือดตามตัว ระยะนี้จะเป็นอยู่ราว 2-7 วัน ระยะช็อค อาการจะเกิดระหว่างวันที่ 3-7 ของโรค ระยะนี้ไข้จะเริ่มลดลงผู้ป่วยจะซึม มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว ปวดท้อง ความดันโลหิตต่ำถ้ารักษาไม่ทันอาจช็อคได้ ระยะนี้กินเวลา 24-48 ชั่วโมง ระยะพักฟื้น อาการต่างๆจะเริ่มดีขึ้น ผู้ป่วยจะอยากอาหาร ความดันสูง ชีพจรเต้นแรงและช้าลง ปัสสาวะมากขึ้น รวมเริ่มเป็นจนแข็งแรงประมาณ 7-14 วัน

การติดต่อ
ไวรัสเดงกี เชื้อจะเข้าไปพักตัวเพิ่มจำนวนในยุง หลังจากนั้นยุงจะมีเชื้อไวรัสอยู่ในตัวตลอดอายุประมาณ 1-2 เดือน สามารถถ่ายทอดเชื้อให้คนที่ถูกกัดได้ แหล่งเพาะพันธุ์คือ น้ำใสที่ขังอยู่ตามภาชนะเก็บน้ำต่างๆ เช่นโอ่งน้ำ แจกันดอกไม้ โดยทั่วไปโรคจะพบมากในฤดูฝน เนื่องจากเด็กมักอยู่ในบ้านมากกว่าฤดูอื่นๆ แต่ในเมืองใหญ่ๆ อาจพบโรคนี้ได้ตลอดปี
การรักษา
1.ระยะมีไข้สูงควรเช็ดตัวลดไข้ ให้ยาพาราเซตามอลในช่วงมีไข้ห้ามให้ยาแอสไพรินเพราะจะทำให้เลือดออกรุนแรงขึ้น
2.ให้น้ำชดเชย เพราะผู้ป่วยอาจมีภาวะขาดน้ำ เนื่องจากมีไข้สูงเบื่ออาหารและอาเจียนให้ดื่มน้ำเกลือแร่บ่อย
3.คอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ควรพบแพทย์เป็นระยะๆเพื่อตรวจดูระดับความเข้มข้นของเลือดและเกล็ดเลือด
4.ถ้าคนในบ้านมีไข้ควรพบแพทย์เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อเดงกี

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา