English
เคล็ดลับสุขภาพ > แสงสีฟ้า

แสงสีฟ้า

...แสงที่เราเห็นโดยทั่วไปนั้นส่วนใหญ่จะเห็นเป็นสีขาว แต่ว่าแสงที่เห็นนั้นจะถูกแบ่งออกมาหลายโทน และแสงที่อันตรายต่อดวงตานั้นคือแสงสีเข้ม เช่น สีน้ำเงิน สีม่วง แต่ตามธรรมชาติดวงตาของเรามีการกรองแสงสีฟ้าอยู่แล้ว คนที่ตาสีเข้มมีความสามารถในการกรองแสงสีฟ้าได้ดีกว่าคนตาสีอ่อนเช่น ตาสีเทา ตาสีน้ำข้าว แต่เมื่อดวงตาของเราสัมผัสกับแสงสีฟ้าอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาสูงขึ้น
แสงสีฟ้ามาจากไหน ...ในอุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ หลอดไฟ เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มีแสงสีฟ้าเช่นเดียวกันแต่น้อยกว่าแสงจากหลอด LED และรอบตัวเราทั้งหมดมีแสงสีฟ้า ซึ่งแสงสีฟ้ามีอันตรายต่อจอประสาทตาและทำให้กล้ามเนื้อตาล้าได้เร็ว นอกจากนี้ยังทำให้มีโอกาสการเกิดต้อกระจกสูงขึ้นอีกด้วย การใช้แสงสีฟ้าในที่มืดและการใช้แสงสีฟ้าเกินความจำเป็นส่งผลเสียต่อดวงตามากมาย

การป้องกัน ...การป้องกันแสงสีฟ้าโดยใช้ฟิล์มกรองแสงสีฟ้าหรือแว่นตากรองแสงสีฟ้าเป็นวิธีการป้องกันที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ตามปกติแล้วฟิล์มกรองแสงหรือแว่นกรองแสงจะกรองแสงทั้งหมด แต่ก็เลือกกรองเฉพาะแสงสีเข้มได้และที่ต้องควรระวังคือความสามารถในกรองแสงนั้นทำได้จริงตามที่โฆษณาหรือไม่ ...ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมากขึ้นแนะนำว่าควรใช้เครื่องมือต่างๆที่ปล่อยแสงสีฟ้าออกมาให้น้อยที่สุด หรือถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ไม่ควรใช้แสงในที่มืดเพราะในขณะที่เราใช้แสงในที่มืดจะทำให้รูรับแสงจากดวงตาของเราเปิดรับแสงมากขึ้นซึ่งทำให้แสงเหล่านี้เข้าตาเรามากขึ้นเช่นเดียวกัน การป้องกันที่ได้ผลดีก็คือลดการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์ หรืออาจจะใช้การเปิดแสงให้น้อยลง ไม่อ่านหนังสือ ใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ในที่มืด

บทความโดย...นพ.วิบูลย์ สิปิยารักษ์ คลินิกจักษุ
โรงพยาบาลเอกชล (038) 939 999 ต่อ 2129 และ 2257

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา