English
เคล็ดลับสุขภาพ > เด็กรุ่นใหม่ ใกล้โรคไตขึ้นทุกวัน

เด็กรุ่นใหม่ ใกล้โรคไตขึ้นทุกวัน

...ถ้าพูดถึงโรคไตหลายคนอาจจะคิดว่าสามารถเป็นได้ในเฉพาะผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แต่จริงๆแล้วโรคไตสามารถพบได้ในเด็กทุกช่วงวัยตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนไปถึงเด็กโต ซึ่งโรคไตในเด็กเป็นโรคที่สำคัญและพบมากขึ้นในปัจจุบัน

ทำไมเด็กถึงเป็นโรคไต? สาเหตุของโรคไตในเด็กจะแตกต่างกันตามช่วงอายุ
เด็กเล็ก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างไตแต่กำเนิด ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ในครรภ์มารดา โดยมีการพัฒนาไตที่ผิดปกติ หรือความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ภาวะอุดกั้นของระบบทางเดินปัสสาวะ ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ
เด็กโต สาเหตุมักจะเกิดจากภาวะไตอักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ไตอักเสบตามหลังการติดเชื้อบางชนิด โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เช่นโรค SLE หรือเกิดจากการอักเสบที่หน่วยไตเอง โดยไม่ทราบสาเหตุ

จะป้องกันโรคไตจากเด็กได้อย่างไร ?
• ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะด้วยการรักษาสุขอนามัยในการถ่ายปัสสาวะ เช่น ทำความสะอาดทุกครั้งหลังปัสสาวะ ไม่กลั้นปัสสาวะ ถ่ายปัสสาวะออกจนสุดโดยไม่เร่งรีบ ดื่มน้ำให้เพียงพอ
• ไม่ควรซื้อยากินเอง เนื่องจากยาบางชนิดมีพิษต่อไต โดยตรง
• ระวังอย่าให้อ้วน โดยหลีกเลี่ยงกินอาหารจุบจิบและออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเพื่อไม่ให้ท้องผูก
• ผู้ปกครองควรสังเกตอาการแสดงของโรคไต เด็กอาจจะมีอาการตาหรือหน้าบวมหลังตื่นนอน ปัสสาวะมีความผิดปกติ และมีอาการผิดปกติอื่นๆซึ่งอาจแสดงถึงภาวะไตเรื้อรัง เลี้ยงไม่โต ตัวเล็กกว่าเด็กวัยเดียวกัน
• ถ้าบิดามารดาเป็นโรคไตบางประเภท ทารกก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติหลังคลอดได้ ดังนั้น คู่รัก/คู่สมรสที่ต้องการมีลูก ควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินพร้อมรับคำแนะนำก่อนการตั้งครรภ์

คลินิกกุมารเวชโรคไต โรงพยาบาลเอกชล (038) 939 999 ต่อ 2159-2160

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา