English
เคล็ดลับสุขภาพ > ความสำคัญของการตรวจสุขภาพลูกน้อย

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพลูกน้อย

...ความสำคัญของการตรวจสุขภาพลูกน้อยนับว่าเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักถึง ซึ่งการตรวจสุขภาพเด็กก็มีความจำเป็นไม่แพ้กับผู้ใหญ่ เพราะเด็กๆ จะยังไม่สามารถอธิบายอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายได้เอง

...การพาลูกน้อยมาตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อดูความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย และเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ โดยเฉพาะกับเด็กที่ครอบครัวมีประวัติผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง ยิ่งควรเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด เพราะนอกจากจะเป็นการเฝ้าระวังแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังจะได้คำแนะนำจากแพทย์ เพื่อไปดูแลลูกน้อยให้มีสุขภาพแข็งแรงไปตามวัยของพวกเขา โดยเด็กๆ ควรได้รับการตรวจสุขภาพเมื่ออายุ 1 เดือน 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 9เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18 เดือน 2ขวบ และหลังจากอายุ 2 ขวบขึ้นไปปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้แพทย์ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และพัฒนาการทางต่างๆ ของลูกน้อย เริ่มตั้งแต่การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดเส้นรอบศรีษะ ตรวจดัชนีมวลร่างกาย ตรวจวัดความดันโลหิต การเต้นของชีพจร ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เป็นต้น ไปจนถึงการตรวจประเมินพัฒนาการและสุขภาพจิตของเด็กๆ เพื่อให้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย หากพบความผิดปกติอย่างไรจะได้ทำการป้องกันละรักษาได้ทันท่วงที

...การตรวจสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกเพศทุกวัย เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสุขภาพร่างกายเราจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือมีภาวะผิดปกติอย่างไรบ้าง หากเป็นผู้ใหญ่ยังสามารถบอกอาการผิดปกติต่างๆ ของร่างกายเองได้ แต่ในเด็กๆ โดยเฉพาะยิ่งเด็กเล็กๆ พวกเขาไม่สามารถบอกความเจ็บปวดหรืออาการผิดปกติกับคุณพ่อคุณแม่เองได้ การตรวจสุขภาพในเด็กจึงยิ่งมีความจำเป็นที่ครอบครัวควรใส่ใจให้มากเป็นพิเศษ

บทความโดย... พญ.พิชญา คำนูณทรัพย์ คลินิกกุมารเวช
โรงพยาบาลเอกชล โทร. (038) 939 999 ต่อ 2159

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา