English
เคล็ดลับสุขภาพ > ทำอย่างนี้รับรองห่างไกลภาวะสมองเสื่อม

ทำอย่างนี้รับรองห่างไกลภาวะสมองเสื่อม

...เมื่อสมองเริ่มมีความบกพร่องในเรื่องของความทรงจำ การใช้ความคิด การตัดสินใจ การรับรู้เข้าใจสิ่งต่างๆ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ซึ่งความบกพร่องดังกล่าวเป็นอาการของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป โรคนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะกับตัวผู้ป่วยเพียงคนเดียวแต่ยังส่งผลกระทบถึงครอบครัว คนรอบข้างอีกด้วย

...อาการถามซ้ำเรื่องเดิมๆ วางของแล้วลืม สับสนเรื่องวัน เวลา สถานที่ หลงทิศทาง อาการเหล่านั้นอาจไม่ได้เป็นภาวะสมองเสื่อม แต่อาจเป็นเพียงอาการหลงลืมตามวัยของผู้สูงอายุ ซึ่งการจดบันทึกเพื่อเตือนความจำจะเป็นตัวช่วยผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ส่วนอาการหลงลืมในภาวะสมองเสื่อมจะมีลักษณะที่แตกต่างไปและจะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้าง อาจมีอาการหลงลืมมากขึ้นเรื่อยๆ จนจำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ ลืมชื่อคนในครอบครัว หลงทางกลับบ้าน ซึ่งจะเป็นต่อเนื่องนานอย่างน้อย 6 เดือน รวมถึงมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการและความรุนแรงแตกต่างกัน ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดควรสังเกตความผิดปกติต่างๆ ว่าเกิดจากภาวะสมองเสื่อมหรือเป็นอาการหลงลืมตามวัยของผู้สูงอายุ

การดูแลตนเองและคนที่คุณรักให้ห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อม
• การออกกำลังกาย เพราะมีส่วนช่วยในการชะลอภาวะสมองเสื่อมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
• ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเน้นอัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดตต่อไขมัน (40:40:20) เน้นการรักษามวลกล้ามเนื้อให้คงไว้นานที่สุด ป้องกันภาวะกล้ามเนื้อลีบ
• งดการดื่มสุราหรือหลีกเหลี่ยงการกินยาหรือสารที่มีอันตรายต่อสมอง
• หลีกเลี่ยงการทิ้งผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวตามลำพัง นอกจากเรื่องสมองเสื่อมแล้วยังเพื่อความปลอดภัย
• ระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อสมอง เช่น การลื่นล้ม ปีนที่สูงตามลำพัง หรือทำอะไรสุ่มเสี่ยงต่ออุบัติเหตุตามลำพัง
• การหมั่นไปตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้งอย่างน้อย เพราะหากพบอาการได้เร็วก็มีโอกาสยับยั้งอาการและทำการรักษาได้ทัน
• บริหารสมองบ่อยๆ ด้วยการทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมองในการคิด วิเคราะห์ เช่น บวกลบคูณหารตัวเลข เกมการ์ด หมากรุก หมากล้อม สวดมนต์ หรือการฟังเพลงคลาสสิคหรือคลื่นแอลฟ่า เป็นต้น

...ในปัจจุบันโรคสมองเสื่อมยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดและยังเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทำได้เพียงวินิจฉัยอย่างละเอียดและวางแผนรักษา ดูแลผู้ป่วย ความหลงลืมนั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องธรรมดาในหมู่ผู้สูงอายุแต่เพียงอย่างเดียว เพราะอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะสมองเสื่อมก็ได้

บทความโดย...นพ.ธำรงค์เกียรติ อมรวิวัฒนกุล คลินิกอายุรกรรมประสาทและสมอง
โรงพยาบาลเอกชล (038) 939 999 ต่อ 2130-2132

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา