English
เคล็ดลับสุขภาพ > โรคกระเพาะอาหาร

โรคกระเพาะอาหาร

สาเหตุของโรคกระเพาะอาหาร
1.เชื้อโรค Helicobacter pylori
2.มีปัจจัยกระตุ้นทำให้กระเพาะหลั่งกรดมากขึ้น ได้แก่
- การกินอาหารไม่ตรงเวลา
- การดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เหล้า เบียร์
- เครื่องดื่มคาเฟอีน ชา กาแฟ
- การสูบบุหรี่
- ความเครียด วิตกกังวล
3. มีการทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร เกิดจาก
- กินยาแก้ปวด ยาสเตียรอยด์
- การกินอาหารเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด
อาการของโรคกระเพาะอาหาร
มีลักษณะที่สำคัญ คือ
- ปวดบริเวณลิ้นปี่ ปวดแสบร้อน ปวดเรื้อรังเป็นๆ หายๆ
- ปวดสัมพันธ์กับอาหาร เช่น ปวดเวลาหิวหรือท้องว่าง บางรายจะปวดหลังจากกินอาหาร หรือปวดกลางดึกได้
- จุกเสียด แน่นท้อง ท้องอืด มีลมในท้อง คลื่นไส้อาเจียน
ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่
1. มีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น
2. กระเพาะอาหารหรือสำไส้ทะลุ
3. กระเพาะอาหารหรือลำไส้อุดตัน

ผู้ป่วยรายใดบ้างที่ควรได้รับการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น
1. มีสัญญาณอันตราย ได้แก่
- กลืนลำบาก
- มีประวัติอาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระสีดำ หรือมีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก
- น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
- อาเจียนต่อเนื่อง
2. อายุ ถ้าเริ่มอาการเมื่อมีอายุมากกว่า 55 ปี โดยไม่มีสาเหตุ
3. ผู้ป่วยที่อาการไม่ดีขึ้นหรือกลับเป็นซ้ำบ่อยๆหลังจากได้รับการรักษาด้วยยา

การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคกระเพาะ
- กินอาหารให้เป็นเวลา
- งดอาหารรสเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด
- งดดื่มเหล้า เบียร์ กาแฟ ยาดอง
- งดสูบบุหรี่
- งดเว้นการกินยา ที่มีผลต่อกระเพาะอาหาร ยาแก้ปวด ยาชุดต่างๆ ยาสเตียรอยด์
- พักผ่อนให้เพียงพอ ผ่อนคลายความตึงเครียด
- กินยาสม่ำเสมอ และระยะเวลาตามแพทย์สั่ง ไม่ควรหยุดยาก่อน เพราะอาการปวดท้องอาจกำเริบได้
“โรคกระเพาะอาหารหายได้ แต่มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ ถ้าไม่ระวังเรื่องการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง”

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา