English
เคล็ดลับสุขภาพ > โรคเลือดในเด็ก เกิดขึ้นได้อย่างไร

โรคเลือดในเด็ก เกิดขึ้นได้อย่างไร

...โรคเลือดในเด็ก เป็นโรคที่ทำให้เด็กเกิดภาวะผิดปกติที่แสดงออกทางด้านร่างกายต่างๆ เช่น เกิดอาการซีด ตาเหลือง อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย มีจุดตามตัวหรือ มีอาการเลือดออกง่ายแล้วหยุดยาก หรือเป็นจ้ำใหญ่ๆ เด็กอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น การอาเจียนหรือถ่ายมีเลือดปน ซึ่งอาการต่างๆ เมื่อเข้ารับการตรวจแล้ว อาจพบโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของโรคเลือดได้ เช่น การผิดปกติของเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดแดงหรือเม็ดเลือดขาว โรคไขกระดูกฝ่อ โรคธาลัสซีเมีย โรคซีดจากพยาธิ โรคภาวะพร่อมเอ็นไซม์ หรือที่เราเรียกกันว่าโรค G6PD และโรคอื่นๆ อีกหลายโรค เป็นต้น ซึ่งบางโรค หากไม่ได้รับการรักษา หรือคำแนะนำเพื่อการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตเป็นต้น

สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเลือดในเด็กหลักๆ มีดังนี้
• ความผิดปกติของยีนและพันธุกรรม
• อุบัติเหตุ
• ปรสิต
• ภาวะติดเชื้อ
• การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตความผิดปกติของลูกน้อย ยิ่งตรวจพบเจอได้เร็ว ยิ่งสามารถรักษาให้หายเป็นปกติ หรือปรับพฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่ให้ลุกลามกลายเป็นโรคเรื้อรังในภายหลัง แกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือคุณพ่อคุณแม่หากไม่มั่นใจในอาการของลูกน้อย

สามารถเข้ารับคำปรึกษาและพบแพทย์ได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล คลินิกกุมารเวชกรรม โลหิตวิทยา

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา