English
เคล็ดลับสุขภาพ > ไอทีพี ภัยร้ายในเด็กเล็ก

ไอทีพี ภัยร้ายในเด็กเล็ก

...ในเด็กที่ยังมีภูมิต้านทานน้อย หากเกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำจนกระทั่งมีเลือดออกที่อวัยวะภายในรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่ง “เกล็ดเลือด” จะมีหน้าที่ช่วยในเรื่องการแข็งตัวของเม็ดเลือด เช่น เมื่อเราเกิดอุบัติเหตุแล้วมีเลือดไหล เกล็ดเลือดจะเป็นฮีโร่ที่ช่วยในการห้ามเลือดนั่นเอง

...ภาวะเกล็ดเลือดต่ำมีสาเหตุหลักๆ มาจากการที่เกล็ดเลือดสร้างจากไขกระดูกได้น้อย การที่ภาวะเกล็ดเลือดถูกทำลายมากกว่าปกติ การที่เกล็ดเลือดถูกบีบไปอยู่อีกที่หนึ่งแทนที่จะอยู่ในหลอดเลือดปกติ การที่ใช้เกล็ดเลือดมากเกินไป และการที่เกล็ดเลือดต่ำเพราะมีปริมาณน้ำในร่างกายมาก โดยในเด็กเล็กนั้นจะพบได้บ่อยในเรื่องภาวะที่เกล็ดเลือดถูกทำลายมากกว่าปกติหรือภาวะไอทีพี (ITP ; Immune thrombocytopenia) ส่วนใหญ่เกิดในเด็กอายุ 2-6 ขวบเป็นหลัก แต่หากพบครั้งแรกในเด็กอายุ 10 ขวบขึ้นไป อาจมีโอกาสกลายเป็นภาวะเกล็ดเลือดต่ำไอทีพีชนิดเรื้อรังได้ ซึ่งภาวะไอทีพีไม่ได้เกิดจากทางพันธุกรรม แต่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับไวรัสบางตัวแล้วสร้างภูมิต้านทาน และภูมิต้านทานนั้นยังคงเหลืออยู่ในระบบกระแสเลือดจึงไปทำลายเกล็ดเลือด ซึ่งปกติแล้วเกล็ดเลือดจะอยู่ที่ 150,000-400,000 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร แต่เด็กที่เป็นโรคนี้จะมีเกล็ดเลือดน้อยกว่า 150,000 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร โดยความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับจำนวนของเกล็ดเลือดว่า ต่ำมากน้อยเพียงใด ถ้าเกล็ดเลือดต่ำเพียงเล็กน้อยผู้ป่วยอาจไม่มีแสดงอาการใดๆ (ไม่มีเลือดออก) แต่หากจำนวนของเกล็ดเลือดต่ำมาก อาจพบอาการเลือดออกภายในหรือมีอาการรุนแรงได้ เช่น ปัสสาวะหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือมีเลือดปน หรืออุจจาระมีสีเข้มมาก รวมถึงอาจมีอาการเลือดไหลไม่หยุด หากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

...คุณพ่อคุณแม่จึงควรหมั่นสังเกตอาการลูกๆ เช่น ภาวะฟกช้ำ ภาวะเลือดกำเดาออก ภาวะเลือดไหลหยุดยาก หกล้มมีแผลแล้วเลือดไหลไม่หยุดผิดปกติ เพราะปกติแล้วคนเราถ้าเป็นแผลที่ผิวหนังชั้นนอกประมาณ 3-5 นาทีเลือดก็หยุดแล้ว แต่ในเด็กที่มีภาวะไอทีพีเลือดจะไม่หยุดตามเวลาที่คนปกติทั่วไปหยุด หากสังเกตว่าเป็นกรณีนี้ควรพาลูกของคุณมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ด้วยการเจาะเลือดวัดระดับเกล็ดเลือด เพื่อนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องและปลอดภัย

เรียบเรียงบทความโดย...นพ.เกศดา จันทร์สว่าง คลินิกกุมารเวช
โรงพยาบาลเอกชล (038) 939 999 ต่อ 2159 และ 2160

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา