English
เคล็ดลับสุขภาพ > รถพร้อมแล้ว... เตรียมร่างกายก่อนออกเดินทาง

รถพร้อมแล้ว... เตรียมร่างกายก่อนออกเดินทาง

. ..ใกล้เทศกาลปีใหม่เชื่อว่าหลายๆท่าน กำลังวางแผนที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อน การเดินทางไกลๆ สิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมความพร้อมนั่นก็คือการตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานก่อนออกเดินทาง แต่ที่สำคัญมากกว่านั้น คือ การเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก่อนที่จะออกเดินทางด้วย ตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทาง เพื่อมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ทริปสุดท้ายในชีวิต..

• พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนออกเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางระยะใกล้ หรือไกลแค่ไหนก็ตาม
• หากถ้ามีความจำเป็นต้องขับรถในระยะไกล ควรที่จะจอดแวะพักสายตา หรือหาผู้ช่วยสับเปลี่ยนในการขับเป็นระยะๆ เมื่อรู้สึกเมื่อยล้า หรืออ่อนเพลีย
• จัดเตรียมเครื่องแต่งกายที่เหมาะกับสภาพอากาศ
• ปล่อยวางจากความคิดต่างๆ ทำจิตใจให้สดชื่นพร้อมรับความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ
• ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้ขาดสติ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
• ในกรณีที่มีโรคประจำตัว ควรจัดเตรียมยาไปให้ครบตามจำนวนวันของการเดินทาง หรือจัดเผื่อไว้มากกว่าก็ดี และให้พกยาติดตัวไว้เสมอ ไม่ควรเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางซึ่งอยู่ไกลตัว
• เตรียมยาสามัญประจำบ้านอื่นๆ เช่น ยาแก้แพ้ ยาทาแก้ผดผื่นคัน ยาลดไข้บรรเทาปวด หรือพวกชุดทำแผลเล็กๆ
• ถ้าจะให้สุขภาพดีและแข็งแรงไปตลอด ควรตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากบางโรคอาจไม่แสดงอาการ ถ้าไม่ทำการตรวจก็จะไม่สามารถรู้ได้ การตรวจร่างกายทั่วไปควรตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสุขภาพเบื้องต้น
• ผู้ที่มีหน้าที่ขับรถควรตรวจสุขภาพให้ละเอียดมากขึ้น เช่น ระดับไขมันในเส้นเลือด น้ำตาลในเลือด เป็นต้น

เรียบเรียงบทความโดย...นพ.วิโชติ เวชกิจวาณิชย์ และ นพ.สมศักดิ์ พรเกษมสันต์ คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
โรงพยาบาลเอกชล (038) 939 999 ต่อ 2130 และ 2132

เพราะยิ่งไกลบ้านยิ่งต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพ หากเจ็บป่วยขณะเดินทาง อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและทำลายการพักผ่อนในวันหยุดยาวที่คุณรอมานานแสนนานได้ และทำให้เกิดการรักษาพยาบาลที่ยุ่งยากและสิ้นเปลืองเกินจำเป็น ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมในเรื่องสุขภาพ เพื่อการเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนอย่างไร้กังวล..
“อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าสุขภาพ คือการไม่ประมาท ไม่ขับรถเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนด”

เรียบเรียงบทความโดย...นพ.วิโชติ เวชกิจวาณิชย์ และ นพ.สมศักดิ์ พรเกษมสันต์ คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
โรงพยาบาลเอกชล (038) 939 999 ต่อ 2130 และ 2132

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา