English
เคล็ดลับสุขภาพ > ไอ จามอย่างถูกวิธี ช่วยลดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

ไอ จามอย่างถูกวิธี ช่วยลดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

...ไอ จามอย่างถูกวิธี ช่วยลดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยที่ไอ จาม ออกมาจะแพร่กระจายเชื้อโรคออกไปได้ไกลหลายเมตรและสามารถอยู่ในอากาศได้นาน ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงหายใจเอาเชื้อที่กระจายอยู่ในอากาศเข้าไปและติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ในที่สุด จึงเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ปอดอักเสบ ฯลฯ โดยการไอ จามเป็นอาการของร่างกายเพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจากการระคายเคืองออกทางจมูกและปากอย่างแรงและรวดเร็ว เมื่อเรารู้สึกอยากจามจึงไม่ควรที่จะกลั้นจามด้วยการอุดจมูก ปิดปาก เพราะแรงดันที่เกิดจากการจามอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะ สมอง กะบังลม หู และระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น การไอ จามอย่างถูกวิธีมีดังนี้
หากรู้สึกอยากไอ จาม ให้ปิดปาก จมูกทุกครั้งด้วย ผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชู แล้วนำไปทิ้งลงในถังขยะปิดให้มิดชิด และไม่ควรจามใส่มือตนเอง เพราะอาจไปหยิบจับสิ่งของต่างๆ แล้วทำให้เชื่อโรคแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้
• หากรู้สึกอยากไอ จาม ให้ปิดปาก จมูกทุกครั้งด้วยการจามใส่ข้อพับ โดยยกแขนข้างใดข้างหนึงขึ้นมาปิดปากและจมูกตนเองก่อน
• หากรู้ว่าตนเองกำลังป่วยมีอาการไอ จาม ให้ใส่หน้ากากอนามัยเอาด้านสีเข้มออกด้านนอกเสมอ โดยคลุมให้ปิดจมูก ปาก คาง และกดลวดขอบบนให้สนิทกับสันจมูก
• หากไอ จามเสร็จแล้วให้ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้สะอาดทุกครั้ง เพื่อกำจัดเชื้อโรค
หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อย จึงมักไม่ให้ความสำคัญและมองข้ามไป แต่รู้หรือไม่ว่าวิธีง่ายๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยควรปฏิบัติเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น และยังเป็นมารยาทที่พึงกระทำในที่สาธารณะ

เรียบเรียงบทความโดย...พญ.อภิฤดี พรเทพเกษมสันต์ คลินิกอายุรกรรม ระบบทางเดินหายใจ
โรงพยาบาลเอกชล 2 (038) 939 888 ต่อ 5134-5135

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา