English
เคล็ดลับสุขภาพ > วัคซีนสำหรับลูกน้อย เรื่องไม่เล็กและมีความสำคัญ

วัคซีนสำหรับลูกน้อย เรื่องไม่เล็กและมีความสำคัญ

...การพาลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่มารับวัคซีนเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ละเลย เพราะวัคซีนต่างๆ สำหรับเด็กเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันโรคร้ายต่างๆ ที่เป็นอันตรายกับพวกเขา เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ในอนาคตที่ลูกเติบโตไปนั้น พวกเขาจะต้องพบเจอเชื้อโรคหรือโรคร้ายใดๆ จึงควรป้องกันไว้ก่อนตั้งแต่ตอนเด็กดีกว่า

...วัคซีนสำหรับเด็กแต่ละชนิดจะช่วยกระตุ้นร่างกายของลูกน้อยให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับป้องกันเชื้อโรคและป้องกันการเกิดโรคต่างๆ โดยเด็กๆ สามารถรับวัคซีนได้ตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งวัคซีนแต่ละชนิดนั้นมาจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ถูกทำให้สิ้นฤทธิ์ด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์ สำหรับวัคซีนเด็กที่ลูกน้อยได้รับในแต่ละช่วงอายุ จะเป็นไปตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัคซีนพื้นฐานหรือวัคซีนจำเป็นที่ต้องได้รับทุกคนได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค(วัคซีนบีซีจี) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ โรคไอกรน โรคบาดทะยัก วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอที่มีทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีด วัคซีนป้องกันโรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคคางทูม วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี ซึ่งวัคซีนเหล่านี้สามารถควบคุมโรคต่างๆ ได้ถึง 11 โรค จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กๆ มาก คุณพ่อคุณแม่จึงต้องใส่ใจและพาไปรับวัคซีนต่างๆ ตามกำหนด โดยจะมีนัดติดตามจากแพทย์อยู่แล้วว่าลูกน้อยควรได้รับวัคซีนเมื่อใด ส่วนปฏิกิริยาจากการแพ้วัคซีนก็พบน้อยมาก อาจมีเพียงรอยแดง รอยบวมบริเวณที่ฉีด หรืออาจมีอาการบางอย่างจากการสร้างภูมิต้านทานบ้างขึ้นกับชนิดของวัคซีน ส่วนวัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนเสริมก็มี วัคซีนป้องกันโรคฮิบ(Hib) ตับอักเสบเอ(HAV) สุกใส วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนนิวโมคอคคัส(PCV) วัคซีนโรต้า(Rota) ซึ่งจะช่วยทำให้ลูกน้อยมีภูมิต้านทานโรคมากขึ้น

...การได้รับวัคซีนตามช่วงเวลาที่กำหนดจะทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลยหรือหลงลืมพาลูกน้อยไปรับวัคซีน ไม่อย่างนั้นเด็กๆ อาจได้รับวัคซีนไม่ครบและเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายต่างๆ แต่หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถมารับวัคซีนตามนัดก็สามารถแจ้งแพทย์เพื่อนัดวันฉีดใหม่อีกครั้งหนึ่งได้

บทความโดย.....พญ.นันทพร จิตขจรวานิช คลินิกกุมารเวช
โรงพยาบาลเอกชล โทร. (038) 939 999 ต่อ 2159

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา