English
เคล็ดลับสุขภาพ > หนูไม่ได้เป็นหวัด หนูเป็นภูมิแพ้

หนูไม่ได้เป็นหวัด หนูเป็นภูมิแพ้

..โรคนี้เกิดจากร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมหรือสารก่อภูมิแพ้ จนเกิดอาการแพ้ โรคภูมิแพ้สามารถเกิดขึ้นได้หลายระบบ
แต่หากเกิดโรคภูมิแพ้ทางจมูก อาจแยกไม่ออกว่าเป็นหวัดหรือเกิดภูมิแพ้ทางจมูก หากมีไข้และอาการอ่อนเพลียอื่นๆ ร่วมด้วย แสดงถึงอาการจากโรคหวัด คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกในวัยเรียนเมื่อเริ่มมีน้ำมูกใสๆ ควรให้หยุดเรียนในช่วง 2-3 วันแรก เพื่อสังเกตอาการไข้ และเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่นๆ และเข้าพบแพทย์หากอาการไม่ทุเลาลง เด็กบางรายที่มีน้ำมูกใสๆ คัดจมูกบ่อยครั้งโพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง ควรพามาพบแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้ในเด็ก เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุจากโรคภูมิแพ้ และป้องกันหรือหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ และเพื่อให้เด็กที่เป็นภูมิแพ้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่สุด

บทความโดย...พญ.เบญจารัตน์ ทรรทรานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้
โรงพยาบาลเอกชล (038) 939 888 ต่อ 2159

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา