English
เคล็ดลับสุขภาพ > "ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)"

"ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)"

......เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือคนที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในสำนักงานหรือโรงงาน ด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จนส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อในหลายๆส่วนอักเสบแบบเรื้อรัง อาจส่งผลให้เกิดโรคและอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบย่อยอาหารและการดูดซึม ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบฮอร์โมน นัยน์ตาและการมองเห็นเพราะต้องใช้สายตาเพ่งเป็นเวลานานๆ

สาเหตุของการเกิดออฟฟิศซินโดรม
1.การนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน

2.ท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การนั่งหลังค่อม ท่าก้มหรือเงยคอมากเกินไป
3.สภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์ในการทำงานไม่เหมาะสม
สภาพร่างกายที่อาจส่งผลต่ออาการเจ็บป่วย เช่น ภาวะเครียดจากงาน การอดอาหาร การพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้ ร่างกายต้องแบกรับความตึงเครียดปราศจากการผ่อนคลาย

......อาการที่เกิดจากการทำงานในท่าเดิมต่อเนื่องเป็นเวลานานที่พบได้บ่อย เช่น อาการปวดจากกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะบริเวณคอ บ่า ไหล่ หลังช่วงบน (Myofascial pain syndrome) อาการปวดศีรษะบริเวณขมับจากความเครียด (Tension headache) อาการมึนเวียนศีรษะ (Dizziness) ภาวะกระดูกสันหลังระดับคอ หรือเอวเสื่อม (Spondylosis) อาการปวดหลังจากท่าทางผิดปกติ (Postural back pain) ภาวะเอ็นรัดรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome) ภาวะเอ็นบริเวณแขนท่อนล่างด้านนอกอักเสบ (Tennis elbow) อาการปวดจากปลอกหุ้มเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณฐานนิ้วโป้งอักเสบ (De Quervain’s tendinitis) อาการนิ้วมือล็อก (Trigger finger)
......การรักษาของผู้ที่เป็นโรค Office Syndrome ต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมของตนเองก่อน เริ่มจากการนั่งทำงานในท่าที่ถูกต้อง ปรับแสงไฟบริเวณที่ทำงานให้มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่เพ่งสายตามากเกินไป ลองปรับอิริยาบถในท่าอื่นๆบ้าง หรือควรยืดเส้นยืดสาย ไม่นั่งท่าเดิมตลอดเวลาพักสลับทำงานเป็นระยะๆ ที่สำคัญคุณผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงทำงานก็อาจทำให้มีอาการปวดตึงที่ขาร่วมด้วย ส่วนการออกกำลังกายก็มีส่วนช่วยในการรักษาอาการ Office Syndrome ได้ เช่นการว่ายน้ำในท่าฟรีสไตล์ การเล่นโยคะ นอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยการฝังเข็ม ปลายเข็มเล็กๆที่ฝังคาไว้เพียงชั่วครู่นั้นสามารถช่วยรักษาอาการเจ็บ ปวด ชาเรื้อรังของโรคยอดฮิตอย่าง Office Syndromeได้เช่นกัน ซึ่งหลักการรักษาโดยการฝังเข็มก็คือการนำเข็มเล็กๆ เข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อตรงจุดบริเวณที่มีปัญหาเกิดการคลายตัว และเพิ่มการหมุนเวียนเลือดให้ดีขึ้น มุมมองแพทย์จีนเชื่อว่าอาการปวดอย่างออฟฟิศซินโดรมนั้นเกิดจากเส้นลมปราณติดขัด อุด กั้น ไม่ทะลุทะลวง การปักเข็มจะช่วยทะลุทะลวงให้ลมปราณไหลเวียนได้ดี และยังช่วยปรับให้เลือดลมหมุนเวียนไปในทิศทางที่ถูกต้อง

บทความโดย...นพ.อรรณพ รัตนวรรณชัย ว. 29150
ติดตามบทความและสาระน่ารู้ได้ที่ Facebook :Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา