English
เคล็ดลับสุขภาพ > ความดันโลหิต..อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

ความดันโลหิต..อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

ความดันโลหิต คือ
ความดันโลหิต คือ ค่าความดันภายในหลอดเลือดแดง ซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจ ส่งผ่านหลอดเลือดเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีสองค่าคือ คือค่าความดันตัวบน เป็นค่าความดันขณะที่หัวใจบีบตัว และค่าความดันตัวล่าง เป็นค่าความดันขณะที่หัวใจคลายตัว

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) หมายถึง
ภาวะความดันโลหิต ขณะที่หัวใจบีบตัวมีค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตตั้งแต่ 140 มิลิเมตรปรอท หรือ ภาวะความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิต ตั้งแต่ 90 มิลิเมตรปรอท โดยมีการวัดความดันโลหิตตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป

ความดันโลหิตของแต่ล่ะคน จะวัดเป็นตัวเลข ได้ค่าดังนี้
♦ ความดันตัวบน (Systolic BP) หมายถึง ความดันของหลอดเลือดแดงขณะหัวใจบีบตัว (วัดในขณะจังหวะหัวใจเต้น)
♦ ความดันตัวล่าง (Diastolic BP) หมายถึง ความดันในหลอดเลือดแดง ขณะที่หัวใจคลายตัว ระหว่างจังหวะการเต้นของหัวใจ


ค่าความดันโลหิตปกติ ค่าความดันโลหิตสูง
ตัวบน : < 120 ตัวบน : 121 - 139
ตัวล่าง : < 80 ตัวล่าง : 81 - 89

* หากมีค่าความดันโลหิตมากกว่า 140/90 *
ถือว่าเป็น “โรคความดันโลหิตสูง”

โรคความดันโลหิตสูง สำคัญอย่างไร
โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากผู้ป่วยเกินกว่าครึ่งมักจะไม่มีอาการใดๆ จึงเป็นภัยเงียบที่กว่าจะรู้ตัวว่ามีความดันโลหิตสูง ก็เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นแล้ว โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจหนา ภาวะหัวใจวาย ภาวะไตวายเรื้อรัง หลอดเลือดสมองตีบหรือแตกเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตตามมา จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้น การที่เรารู้ตัวว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ระยะแรกๆ สามารถควบคุมความดันโลหิตที่สูงให้กลับมาสู่ระดับปกติได้ ก็จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง
- ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
- เพศหญิงมักมีโอกาสเป็นได้มากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะวัยที่หมดประจำเดือน
- คนอ้วน หรือคนที่ผอมเกินไป
- ติดต่อจากทางพันธุกรรม
- บุคคลที่มีความเครียดมาก ตื่นเต้น ตกใจง่ายและผู้ที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
- เกิดจากโรคไตเรื้อรัง
- เกิดจากการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย


อาการของโรคความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ แต่มักเกิดอาการด้วยโรคแทรกซ้อน ดังนี้
• ปวดศรีษะ
• มึนงง เวียนศรีษะ
• ตาพร่ามัว
• เหนื่อยง่าย หายใจหอบ
• แน่นหน้าอก (รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้อง)
• เลือดกำเดาไหล
• หมดสติ เนื่องจากเส้นเลือดสมองแตก อาจเป็นอัมพาต หรือ เสียชีวิต


การปฏิบัติตัว เมื่อเป็นโรคความดันโลหิต
- การผักผ่อน ควรให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ และดูแลเรื่องของสุขภาพจิตให้ดีอย่าให้อยู่ในภาวะเครียด
- น้ำหนักตัว คนอ้วนควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควบคุมอาหารและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- ออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแต่อย่าหักโหม
- งดการสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอล์


อาหารกับโรคความดันโลหิต
- หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด เพราะเกลือทำให้ความตึงของผนังหลอดเลือดแดงเพิ่มขึ้น
- หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดทุกชนิดเพราะจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
- ถ้ามีอาการทางไตแทรกซ้อนต้องลดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงไขมันจากสัตว์ และกะทิ
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ เพราะจะเป็นการกระตุ้นทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นเลือดสูบฉีดแรงขึ้นส่งผลให้ความดันสูงขึ้น
- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์


บทความโดย...นพ.อภิศักดิ์ มหัจฉริยกุล
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลเอกชล 2 โทร (038) 939 888 ต่อ 5134-5135


ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
LINE รพ.เอกชล ชลบุรี
LINE รพ.เอกชล2 (อ่างศิลา)
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา