English
เคล็ดลับสุขภาพ > คำแนะนำ ชุดตรวจหาภูมิ Covid-19

คำแนะนำ ชุดตรวจหาภูมิ Covid-19

ชุดตรวจภูมิคุ้มกัน ด้วยชุดทดสอบรวดเร็ว (Antibody Test)
คือ เป็นชุดตรวจหาภูมิคุ้มกัน IgM และ IgG โดยจะทำการตรวจจากเลือดหยดลงในชุดทดสอบรวดเร็ว สำหรับการคัดกรองหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 (COVID-19) ด้วยวิธี Antibody Test หรือ Rapid test ซึ่งวิธีนี้สามารถทำได้หลังมีอาการป่วย 5-7 วัน หรือได้รับเชื้อมาแล้ว 10-14 วัน ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านเเชื้อโรค
การแปลผลหากพบผลบวก
หมายถึง ร่างกายเคยติดเชื้อไวรัสมาแล้ว หรือกำลังติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ต้องยืนยันผลอีกครั้ง ด้วยวิธีการตรวจ RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานต่อไป

การแปลผลหากพบผลลบ
หมายถึง ร่างกายไม่ติดเชื้อ หรืออาจกำลังเริ่มติดเชื้อ แต่อยู่ในระยะที่ร่างกายยังไม่สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ COVID-19

ใครบ้าง...ที่ควรตรวจ ??
• ผู้ที่มีอาการหวัดหรือมีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ
• ผู้ที่ผ่านการกักตัว 14 วัน
• ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือเดินทางผ่านสนามบิน
• ผู้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย
• ผู้ที่ไปในสถานที่แออัด เช่น สนามมวย สถานบันเทิง
• ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว เช่น คนขับรถแท็กซี่ หรือ
• รถทัวร์ มัคคุเทศก์ โรงแรม
• ผู้ที่ทำงานในสถานที่อากาศปิด เช่น โรงงาน
• ผู้ที่ทำงานในที่พบปะผู้คนหลากหลาย เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
• ตลาดนัด ขับรถสาธารณะ สถานพยาบาล
• ผู้ที่กลับจาก Work From home
• ผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน
• ความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง
• วัณโรค และ มะเร็ง เป็นต้น

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา