English
เคล็ดลับสุขภาพ > การนำหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 กลับมาใช้ซ้ำ

การนำหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 กลับมาใช้ซ้ำ

หน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อทางละอองฝอย ซึ่งโดยทั่วไปไม่แนะนำให้นำหน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 กลับมาใช้ซ้ำเนื่องจากมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคและอาจทำให้ความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อลดลง แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด19 ทำให้เกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 จึงมีการหาวิธีต่าง ๆ เพื่อนำหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 มาใช้ซ้ำอย่างปลอดภัยและยังคงประสิทธิภาพของการป้องกันเชื้อโรค

การทำลายเชื้อโควิด 19 บนหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 ก่อนการนำกลับมาใช้ซ้ำที่สามารถทำได้เองที่บ้าน
1. การผึ่งแห้งหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95
ปัจจุบันมีข้อมูลว่า เชื้อไวรัสโควิด 19 สามารถอยู่บนพื้นผิวได้ 2-3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมด้วย โดยถ้าอุณหภูมิสูงไวรัสจะอยู่ได้สั้นกว่านี้ ดังนั้นสามารถผึ่งแห้งหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 ไว้ในอากาศ 3-4 วัน ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้วิธีให้มีหน้ากาก 3-4 อัน เพื่อหมุนเวียนสลับกันใช้ ทั้งนี้พบว่ารังสี UV-A , UV-B ในแสงแดดไม่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ แต่ความร้อนจากแสงแดดอาจช่วยให้กำจัดไวรัสได้เร็วขึ้น
ข้อควรระวัง !
- ควรผึ่งหน้ากากในที่อากาศถ่ายเท ระมัดระวังเรื่องการปนเปื้อนของหน้ากากแต่ละอัน
ข้อจำกัด
- การผึ่งแห้งไม่สามารถกำจัดแบคทีเรียสะสมที่หน้ากากได้ทั้งหมด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอาการระคายเคืองหรือสิวได้

2. การฉายด้วยแสง ultraviolet C (UV-C)
...แสง UV-C สามารถกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ รวมถึงไวรัสโควิด 19 ด้วย โดยประสิทธิภาพของรังสี UV-C ในการทำลายเชื้อขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง UV-C ระยะห่างของแหล่งกำเนิดแสง และระยะเวลา
...เครื่องฉายแสง UV-C ที่มีขายตามท้องตลาด (หลอด 4 watts) สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโควิด 19 บนหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 ได้ เมื่อฉายแสง UV-C เป็นเวลา 20 นาที
ข้อควรระวัง !
- แสง UV-C เป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนัง หากถูกดวงตาโดยตรงทำให้เกิดต้อกระจก กระจกตาอักเสบ การมองเห็นภาพผิดปกติ หรือทำให้ตาบอดได้ และหากถูกผิวหนังโดยตรงจะทำให้ผิวหนังไหม้และเกิดมะเร็งผิวหนังได้
- ควรระวังตำแหน่งที่วางหน้ากากในเครื่องเพราะระดับความแรงของรังสีในแต่ละตำแหน่งมีความแตกต่างกัน ให้วางตรงกลางในตำแหน่งที่ใกล้กับหลอดไฟมากที่สุด
ข้อจำกัด
- การใช้แสง UV-C ในการทำลายเชื้อไวรัสบนหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 นั้น แสงจะต้องส่องถูกทุกพื้นผิวของหน้ากาก ดังนั้นตามรอยพับหรือมุมอับของหน้ากากอาจยังมีเชื้ออยู่ได้ จึงควรกลับด้านหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 ด้วยเวลาอบด้วยแสง UV-C
- พบว่าการใช้แสง UV-C นาน 30 นาที อาจทำให้สายคาดและฟองน้ำบริเวณดั้งจมูกของหน้ากาก N95 บางรุ่น เสียความยืดหยุ่นและมีกลิ่นไหม้ได้
- ถ้าหากหน้ากากมีการปนเปื้อนสารคัดหลั่งจะทำให้ประสิทธิภาพของการทำลายเชื้อด้วยแสง UV-C ลดลง

3. การอบร้อน
...ความร้อนที่เหมาะสมต้องสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ และไม่ทำให้ประสิทธิภาพของการป้องกันเชื้อโรคของหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 เสียไป.. ...จากการศึกษาพบว่าไวรัสโควิดถูกทำลายที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ในเวลา 5 นาที และถูกทำลายที่อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส ในเวลา 20 นาที และพบว่าการอบร้อนที่อุณหภูมิ 60-65 องศาเซลเซียส ถึง 4 ชั่วโมง ไม่ทำให้เส้นใยในหน้ากากอนามัยหน้ากาก N95 เปลี่ยนแปลง
...การอบร้อนเพื่อทำลายเชื้อโควิด 19 บนหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 ก่อนการนำกลับมาใช้ซ้ำ สามารถใช้เครื่องอบจานด้วยความร้อนที่มีขายตามท้องตลาดได้ วิธีการสำหรับการอบร้อนหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 ก่อนการนำกลับมาใช้ซ้ำ คือให้เปิดเครื่องอบร้อนเพื่อวอร์มเครื่องให้ร้อนก่อนใช้งาน 20-30 นาที และใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 เข้าไปอบนาน 30 นาที โดยไม่เปิดฝาออกมาระหว่างอบ
ข้อควรระวัง !
- ถ้าตัวเครื่องอบร้อนเป็นโลหะต้องระวังอย่าให้หน้ากากไปสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะโดยตรง เพราะอาจทำให้หน้ากากเสียหายได้ ควรเลือกเครื่องที่เป็นพลาสติกทนความร้อน
- ควรตั้งเครื่องอบร้อนในบริเวณที่อากาศถ่ายเท และคว่ำหน้ากากลงขณะอบร้อน เนื่องจากลมร้อนที่ระบายออกจากเครื่องอาจมีเชื้อปนเปื้อนออกมาได้
ข้อจำกัด
- ต้องซื้อเครื่องอบร้อนที่มีอุณหภูมิ 56-75 องศาเซลเซียส
- ความร้อนอาจทำให้ยางยืดของหน้ากาก N95 เสื่อมสภาพได้ ทำให้ไม่กระชับกับใบหน้าและป้องกันเชื้อไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้จากงานวิจัยแนะนำว่า การฉายด้วยแสง UV-C และการอบร้อนเพื่อทำลายเชื้อไวรัสโควิด 19 ก่อนการนำหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 มาใช้ซ้ำนั้น ไม่ควรเกิน 8 ครั้ง โดยเฉพาะหน้ากาก N95 ต้องตรวจดูทุกครั้งว่าใส่แล้วยังแนบกระชับกับใบหน้าและยางรัดศีรษะไม่ยืดหลวม เพื่อสามารถใช้ป้องกันการติดเชื้อได้อย่างประสิทธิภาพ

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา