English
เคล็ดลับสุขภาพ > การล้างมือสำหรับประชาชนทั่วไป

การล้างมือสำหรับประชาชนทั่วไป

...ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสทั้งไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นอกจากการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้ว การป้องกันการติดเชื้อที่ดีที่สุดคือการล้างมือ การล้างมือสามารถลดปริมาณเชื้อที่ติดอยู่ตามมือและเล็บ ที่อาจปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายทางปาก จมูก หรือเยื่อบุตา ...ซึ่งจากการรายงานพบว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นอกจากแพร่กระจายทาละอองฝอยขนาดใหญ่ (Droplet) แล้ว ยังสามารถเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุตาได้เช่นกัน ดังนั้นการล้างมือที่ถูกวิธีจึงสามารถป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

...น้ำยาที่ใช้ล้างมือมีด้วยกันหลายชนิดแต่ที่มีใช้กันแพร่หลายได้แก่ แอลกอฮอล์เจล และสบู่ ซึ่งมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกัน ในหลายการศึกษาพบว่าจำนวนแบคทีเรียที่มือลดลงทันที่ล้างมือด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เช่น แอลกอฮอล์เจลและยังมีฤทธิ์คงอยู่ได้ 1-3 ชั่วโมงหลังจากนั้น และพบว่าการล้างมือด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เช่น แอลกอฮอล์เจล จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการล้างมือด้วยสบู่ (1-2)

บทความโดย...พญ.อุษณีย์ เนาว์อุดม แผนกอายุรกรรมทั่วไป (โรคติดเชื้อ)
โรงพยาบาลเอกชล (038) 939 999 ต่อ 2130-2132

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา