English
เคล็ดลับสุขภาพ > ตุ่มพอง...ต้องสงสัย

ตุ่มพอง...ต้องสงสัย

...ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้เชื้อโรคบางชนิดสามารถเติบโตและแพร่กระจายได้ง่าย ล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประกาศเตือนโรคในช่วงฤดูหนาว ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรคมือ เท้า ปาก จากสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ล่าสุด ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 48,766 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและช่วงอายุที่พบมากที่สุด คือช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 1 – 2 ปี และช่วงอายุ 2 – 3 ปี ตามลำดับ (ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 18 กันยายน 2562)

...โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส Enterovirus ชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทยคือสายพันธุ์ Coxsackie A61 แต่ชนิดที่รุนแรงมากและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ทั่วไป คือ EV11 ซึ่งสามารถพบได้เพราะไม่ได้เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่

...โดยโรคนี้จะพบมากในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพราะมีภูมิคุ้มกันต่ำและสามารถติดต่อกันจากการ ไอ จาม รับประทานอาหาร หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกัน หากได้รับเชื้อจะมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ต่อมาจะมีอาการเจ็บปากร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า มีตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น หากอาการไม่ดีขึ้น หรือไข้สูงขึ้น หายใจเหนื่อยหอบ อาเจียน ต้องรีบพบแพทย์ทันทีเพราะอาจติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

...ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้รวมถึงยาที่รักษาจำเพาะ แพทย์ผู้รักษาจึงทำได้เพียงรักษาตามอาการ ให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ยาชาเฉพาะที่สำหรับแผลในปาก และการให้ดื่มเกลือแร่เพื่อชดเชยภาวะขาดน้ำ

...ทั้งนี้วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดย ล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดของเล่นและของใช้เด็กเป็นประจำเพื่อลดเชื้อที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และหากบุตรหลานของท่านมีอาการข้างต้นควรพาไปพบแพทย์และหยุดรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

บทความโดย... นพ.ยุทธพงษ์ บุญใจ แผนกกุมารเวช
โรงพยาบาลเอกชล โทร. (038) 939 999 ต่อ 2159

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา