English
เคล็ดลับสุขภาพ > แค่ไข้หวัด หรือ RSV

แค่ไข้หวัด หรือ RSV

...ภัยร้ายปลายฝนต้นหนาว เตือนผู้ปกครองให้ระมัดระวังบุตรหลานป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจาก เชื้อไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) ซึ่งจะพบมากในช่วงนี้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

...RSV สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยแต่จะรุนแรงและระบาดมากในเด็กเล็ก โดยสาเหตุของการติดเชื้อไวรัส RSV จะติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก และสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูก ปาก และจากการสูดหายใจเอาเชื้อที่อยู่ในอากาศ จากการไอ จาม ของผู้ป่วยเข้าไป

...ซึ่งอาการในระยะ 2 – 4 วันจะคล้ายกับการเป็นไข้หวัดธรรมดา มีไข้ ไอ คัดจมูก มีน้ำมูก โดยผู้ป่วยจะหายใจลำบาก หายใจหอบเหนื่อย เสียงหายใจดังวีด ไข้สูง ไอมากมีเสมหะ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะแสดงเมื่อสัมผัสเชื้อ 4 – 6 วัน ต่อมาเมื่อการดำเนินโรคมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดหลอดลมอักเสบ,กล่องเสียงอักเสบ,ปอดอักเสบตามมาได้และผู้ป่วยจะสามารถแพร่กระจายเชื้อได้นาน 3 – 8 วัน

...ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคและไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส RSV โดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้,ยาแก้ไอ,พ้นยาขยายหลอดลม,เคาะปอดและดูดเสมหะในกรณีผู้ป่วยเด็ดบางรายที่มีเสมหะเหนียวมาก อาการที่ควรระวัง คือ หากมีไข้สูง,หายใจเร็ว,หายใจลำบาก,รับประทานได้น้อย,ซึมลงและปากซีดเขียว ควรรีบมาพบแพทย์ทันที

...สำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสทำได้โดยการล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่ผู้คนหนาแน่นหรือเมื่อมีอาการติดเชื้อไวรัสให้งดออกจากบ้านและควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปข้างนอก เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

บทความโดย...พญ.นันทพร จิตขจรวานิช
แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลเอกชล โทร. (038) 939 999 ต่อ 2159

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา