English
เคล็ดลับสุขภาพ > หนาวนี้...หนาวแน่!! ถ้าไม่ดูแลปอด

หนาวนี้...หนาวแน่!! ถ้าไม่ดูแลปอด

...ฤดูที่หลายๆคนโปรดปรานก็มาถึงแล้ว หลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มมีลมหนาวมาเยือนให้รู้สึกหนาวกายหนาวใจกันบ้างแล้ว แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับลมหนาวก็คือโรคภัยไข้เจ็บนั้นเอง เนื่องจากอากาศในฤดูหนาวจะมีความชื้นสูงทำให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งโรคที่พบบ่อยในช่วงนี้คือกลุ่มโรคติดเชิ้อทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคปอดบวมที่อาจดูเหมือนจะเป็นโรคที่หลายคนไม่ให้ความสนใจมากนัก แต่รู้หรือไม่ว่าโรคนี้อันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียว จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 พฤษภาคม 2562 พบผู้ป่วยโรคปอดบวมแล้ว 96,084 ราย เสียชีวิต 79 ราย กลุ่มที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป (ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

...โดยโรคปอดบวมเกิดจากการติดเชื้อหลายชนิดและมักเป็นโรคซ้อนหลังป่วยประมาณ 3 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไอ มีเสมหะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองหรือเขียว เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ ส่วนใหญ่มักมีอาการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนต้นหรือโรคหวัดนำมาก่อน หลังจากนั้นจึงมีอาการไอและหายใจหอบตามมา ซึ่งเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปีและผู้สูงอายุอาจมีอาการเหล่านี้ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบทุกอย่าง จึงควรให้ความสนใจมากกว่าปกติ เช่น ในผู้สูงอายุอาจไม่มีไข้หรือตัวร้อนแต่จะมีอาการซึมและสับสนแทน เป็นต้น

...ซึ่งการรักษานั้นต้องดูว่าผู้ป่วยได้รับเชื้อชนิดใดและมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป้าหมายในการรักษาเพื่อฟื้นฟูอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจทำให้อาการของปอดบวมทรุดลง หากอาการไม่รุนแรงมากนักแพทย์จะให้ปฏิชีวนะหรือยาต้านไวรัสในการรักษา แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เจ็บหน้าอก มีหนองในเยื่อหุ้มปอดหรือบางรายมีเชื้อในกระแสเลือดทำให้เกิดการช็อกหรือบางรายเชื้อขึ้นไปที่สมองทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบและเสียชีวิตได้ มักพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว

...การป้องกันคือการหลีกเลี่ยงการรับเชื้อ โดยไม่อยู่ในที่แออัดที่มีผู้คนจำนวนมากอยู่รวมกันหรือมีมลพิษจากควันบุหรี่ ควันไฟและหมอกควันที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอและรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง เช่น เย็นจัดหรือชื้นจัด หากคนใกล้ตัวมีอาการดังกล่าวขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจากจะช่วยลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคปอดบวมได้ แต่ทางที่ดีเราควรตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดให้แข็งแรงเพื่อห่างไกลโรคปอดน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า

บทความโดย...พญ.อภิฤดี พรเทพเกษมสันต์
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลเอกชล 2 (038) 939 888 ต่อ 5169-5170

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา