English
เคล็ดลับสุขภาพ > หลอดเลือดสมอง

หลอดเลือดสมอง

อาการ
อาการที่สำคัญ คือ อาการเจ็บแน่นหน้าอกบริเวณตรงกลาง หรือค่อนมาทางซ้าย โดยเฉพาะขณะออกแรง พักแล้วดีขึ้น บางรายอาจเจ็บร้าวไปที่ไหล่ แขน หรือคอ และอาจจะมีอาการอื่น เช่น เหงื่อแตก ใจสั่น หน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย
การวินิจฉัย
แพทย์จะซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อประกอบการวินิจฉัย ซึ่งถ้ากราฟแสดงผลผิดปกติจริง จะสามารถยืนยันได้ว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือด แต่ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยโรค แพทย์อาจจะแนะนำให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลัง เรียกว่า “Exercise Stress test”

ปัจจัยเสี่ยง
1. เพศชาย หรือหญิงวัยหมดประจำเดือน
2. ประวัติครอบครัว
3. ความดันโลหิตสูง
4. เบาหวาน
5. ไขมันในเลือดสูง
6. การสูบบุหรี่
7. ขาดการออกกำลังกายสม่ำเสมอ

การรักษา
แนวทางการรักษาที่สำคัญ มี 3 ประการ
1. การรักษาด้วยยา
2. การขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยอาจจะใช้บอลลูน หรือใส่ขดลวด
3. การผ่าตัด เรียกว่า “การทำ Bypass Graft”
การป้องกัน
1. ไม่สูบบุหรี่
2. ควบคุมความดันโลหิต และเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
3. รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ หรือรับประทานยาลดไขมันในรายที่จำเป็น
4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา