English
เคล็ดลับสุขภาพ > อากาศเปลี่ยนบ่อย... อย่าปล่อยให้เป็น FLU (ไข้หวัดใหญ่)

อากาศเปลี่ยนบ่อย... อย่าปล่อยให้เป็น FLU (ไข้หวัดใหญ่)

...โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่เกิดได้ตลอดทั้งปีและพบบ่อยในกลุ่มอายุเด็ก แต่สามารถเป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุ และระบาดมากในช่วงฤดูฝน โดยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12 กันยายน 2562 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 249,067 ราย เสียชีวิต 18 ราย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี และกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี ตามลำดับ

...จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราการป่วยสูงจะอยู่ช่วงวัยเด็ก จึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียน และในสถานการณ์ที่รวมตัวกันของคนหมู่มาก (ข้อมูลจาก สำนักโรคทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 12 กันยายน 2562)

...โดยโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า (Influenza virus) ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเริ่มมีอาการป่วยใน 1-2 วัน หลังได้รับเชื้อ จะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา ตาแดง คัดจมูก น้ำมูกไหล อ่อนเพลีย ไอ จาม เจ็บคอ การติดต่อเกิดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่กระจายอยู่ในอากาศจากการไอ จาม ของผู้ป่วย หรือจากการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และนำเชื้อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ จึงทำให้โรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อกันได้ง่าย

...การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ จะเป็นการรักษาตามอาการ โดยเฉพาะการดูแลเรื่องไข้ ซึ่งในเด็กเล็กจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชักจากไข้สูงได้
นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เช่น มีอาการไอมาก หอบเหนื่อย ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง หรือมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง เช่น เด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี ผู้สูงอายุเกิน 65 ปี หญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังแพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่

...ส่วนการป้องกันทำได้โดยการล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด นอกจากนี้ ยังมีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยเฉพาะเด็กเล็ก คนอ้วน หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคไตและโรคเบาหวาน เป็นต้น

...ดังนั้นองค์การอนามัยโรคจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ และต้องฉีดทุกปี เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มาใหม่ในแต่ละปี

บทความโดย... พญ.พิชญา คำนูณทรัพย์
แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลเอกชล โทร. (038) 939 999 ต่อ 2159

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา