English
เคล็ดลับสุขภาพ > โรคพิษสุนัขบ้าโรคติดต่อสุดร้ายในฤดูร้อน

โรคพิษสุนัขบ้าโรคติดต่อสุดร้ายในฤดูร้อน

....โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน มีความรุนแรงมาก มักเกิดในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีการติดเชื้อในระบบประสาท ซึ่งในแถบภูมิภาคเอเชียสุนัขและแมวเป็นพาหะนำโรคที่พบได้บ่อยที่สุด นอกจากนี้ยังพบพาหะนำโรคในสัตว์อื่นได้อีก เช่น หนู กระรอก กระต่าย หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใกล้ๆ ตัว โรคนี้พบได้ในทุกฤดูกาล แต่มักแพร่กระจายมากในช่วงฤดูร้อน

....การได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้านั้นเกิดได้จากการสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า ไม่ว่าจะเป็นการกัด ขวน โดยตรงหรือน้ำลายสัตว์ไปสัมผัสบริเวณบาดแผลตามร่างกายและตามเยื่อเมือกบริเวณปาก จมูก ตา เพราะเชื้อจะแพร่กระจายผ่านทางน้ำลายสัตว์เท่านั้น ผู้ที่ได้รับเชื้อส่วนมากมักไม่ได้แสดงอาการทันที แต่ควรสังเกตหากเมื่อสัมผัสเชื้อแล้วภายใน 7-10 วัน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวนั้นสูญหาย หรือตายลง ก็\หมายความว่าเราอาจได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้ามาแล้ว ส่วนเชื้อจะเริ่มแสดงอาการหลังจากสัมผัสเชื้อตั้งแต่สัปดาห์จนถึงเป็นปี โดยจะมีไข้ คันบริเวณที่ถูกกัด สับสน มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากเดิม มีการตอบสนองต่อแสงและเสียงมากกว่าปกติ กลืนลำบากและผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายใน 2-10 วัน ทางที่ดีและควรปฏิบัติคือ เมื่อถูกสัตว์กัด ขวน หรือน้ำลายสัมผัสบริเวณบาดแผล ก็ควรล้างบาดแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีแล้วรีบมาโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาจากความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและทำการรักษาต่อไป

....เราจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ก่อนสัมผัสเชื้อด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะผู้ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด และควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีหรือเข้าใกล้สัตว์ที่ไม่คุ้นเคย หากมีสัตว์เลี้ยงควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี เพียงเท่านี้เราก็จะหายห่วงและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา