English
เคล็ดลับสุขภาพ > การตรวจมะเร็งเต้านม

การตรวจมะเร็งเต้านม

1. ดูลักษณะของเต้านม สามารถทำได้โดยการถอดเสื้อยืนหรือนั่งหน้ากระจกในห้องที่ปิดมิดชิด ขนาดของเต้านมทั้งสองข้างควรมีขนาดใกล้เคียงกัน อยู่ในระดับเดียวกัน ผิวของเต้านมควรเรียบ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งมีสีไม่สม่ำเสมอหรือคล้ำ ไม่มีรอยนูน รอยบุ๋ม หรือลักษณะผิวที่เหมือนกับเปลือกส้ม ไม่มีบาดแผลนูน ถลอก ตำแหน่งของหัวนมควรอยู่ในระดับเดียวกัน รูปร่างและสีใกล้เคียงกัน หัวนมไม่ควรดึงรั้งเอนไปข้างใดข้างหนึ่ง
2. การคลำเต้านมทำได้ทั้งท่ายืน นั่ง และนอนแต่การคลำในท่านอนจะดีที่สุด ส่องกระจกหรือไม่ส่องกระจกก็ได้ ยกมือข้างเดียวกับเต้านมที่จะตรวจวางไว้ที่ศีรษะหรือท้าวสะเอว ใช้ปลายนิ้วมือทั้ง 4 นิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย) อีกข้างกดและคลำเบาๆหมุนตามเข็มนาฬิกาลักษณะเป็นรูปก้นหอยจากรอบหัวนมไปถึงฐานหัวนมและบีบหัวนมดูว่ามีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลออกมาหรือไม่ จากนั้นให้คลำที่รักแร้ด้วย ทำเช่นนี้กับเต้านมอีกข้าง

สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นและควรรีบมาพบแพทย์
1. เต้านมมีขนาด รูปร่างแตกต่างกันมากและตำแหน่งของเต้านมไม่อยู่ในระดับเดียวกัน
2. หัวนมเอนไปข้างใดข้างหนึ่ง ดึงรั้งผิดปกติ
3. ผิวของเต้านมมีรอยบุ๋มหรือนูน ผิวของเต้านมมีลักษณะเหมือนเปลือกส้ม
4. มีแผลหรือรอยถลอกที่เต้านมหรือหัวนม มีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลออกจากหัวนม
5. คลำเจอก้อน (ทั้งยึดติดและกลิ้งได้) ที่เต้านมหรือรักแร้

...มะเร็งเต้านมสามารถรักษาได้หากตรวจเจอในระยะแรก และควรหมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน หากพบสิ่งผิดปกติควรไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรรอให้รู้สึกเจ็บ หากเริ่มสังเกตตนเองอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้รักษาได้ทันท่วงที

บทความโดย...นพ.ภิรมย์ สุดใจนาค คลินิกศัลยกรรม
โรงพยาบาลเอกชล (038) 939 999 ต่อ 1167-1168

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา