English
เคล็ดลับสุขภาพ > เช็คหัวใจให้ชัวร์ด้วยการตรวจ EKG

เช็คหัวใจให้ชัวร์ด้วยการตรวจ EKG

...หลายคนมักไม่รู้ตัวว่าตนกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ และคิดว่าตนสุขภาพแข็งแรงดี กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็สายเกินไปเสียแล้ว เพราะฉะนั้นการไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คความผิดปกติของหัวใจจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งวิธีการตรวจความผิดปกตินั้นทำได้หลายวิธี แต่วันนี้จะมาแนะนำวิธีการตรวจที่ง่าย สะดวก และไม่ต้องเจ็บตัว นั้นก็คือ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)

...การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) เป็นการตรวจความผิดปกติของหัวใจที่ปลอดภัย ไม่มีอันตรายในการตรวจ สะดวก ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที และผู้รับการตรวจไม่ต้องเจ็บตัว โดยการตรวจจะวัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจผ่านทางสื่อนำคลื่นไฟฟ้าขนาดเล็กที่วางไว้จุดต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าอก แขน และขา แล้วบันทึกกราฟแสดงการทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจลงบนกระดาษ ซึ่งแพทย์ก็จะดูจังหวะการเต้นของหัวใจและอัตราการเต้นของหัวใจที่ปรากฏในกระดาษ หากผลการตรวจออกมาเป็นปกติก็สามารถกลับบ้านได้ แต่หากผลตรวจพบว่ามีความผิดปกติ แพทย์ก็จะพิจารณาให้ทำการตรวจซ้ำหรือตรวจด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติม เช่น ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Echocardiography) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย(Stress Test) เป็นต้น

...การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) สามารถทำการตรวจได้ในทุกเพศทุกวัย ไม่มีข้อห้ามในการตรวจ และก่อนการตรวจไม่จำเป็นต้องมีการอดน้ำอดอาหาร ยกเว้นหากมีสภาวะผิดปกติบางอย่างของร่างกาย แพทย์ที่อาจแนะนำให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเตรียมตัวเป็นพิเศษกว่าคนปกติ แต่อย่างไรก็ตามควรแจ้งแพทย์ให้ทราบถึงการใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่างๆ ที่รับประทานอยู่ในขณะนั้น รวมถึงหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายก่อนการตรวจ เพราะอาจส่งผลต่อผลการตรวจที่ออกมาได้

บทความโดย...นพ.สมบัติ อภิธรรมสุนทร คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
โรงพยาบาลเอกชล (038) 939 999 ต่อ 2127

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา