English
เคล็ดลับสุขภาพ > เทคนิคการยกของหนักและท่าทางที่ถูกต้องในการทำงาน

เทคนิคการยกของหนักและท่าทางที่ถูกต้องในการทำงาน

การยกของหนักที่ไม่ถูกต้องอาจนำมาซึ่งอาการปวดหลัง ซึ่งจำแนกได้ 2 ประเภท คือ
1. อาการรุนแรง เกิดจากการเส้นพลิกของหมอนรองกระดูกสันหลัง เกิดอาการปวดหลังร้าวลงมาตามขา ชาและขาอ่อนแรง
2. อาการไม่รุนแรง เกิดจากมีอาการยอกของกล้ามเนื้อทำให้เกิดอาการปวดหลัง
การยกของหนักที่ไม่ถูกต้อง
1.เอื้อมมือหยิบวัตถุที่ไกลเกินไป
2. ก้มหลังยกของ
3. ถือของไกลตัว
4. บิดตัวขณะยกของ
หลักการยกของหนัก
1.ทดสอบน้ำหนักของที่จะยก
2. ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้รถเข็นหากไม่สามารถยกคนเดียว
3. ใช้กล้ามเนื้อขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องระหว่างการยก
4. เมื่อยกของ ควรให้ของที่ยกอยู่ชิดตัวผู้ยกมากที่สุด
5. หากจำเป็นต้องย้ายของ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งไม่ควรบิดตัวพร้อมกับการยกของ ควรจะยกของขึ้นให้เสร็จแล้วหมุนตัวไปในทิศทางที่ต้องการจะไป
6. ยกของขึ้นอย่างนุ่มนวล ไม่กระตุก
วิธีการยกของหนักแบบต่างๆ
1. การยกแบบเก็บลุกกอล์ฟ ใช้เมื่อยกของเบาๆ ผู้ยกมีกำลังขาน้อยหรือมีอาการปวดเข่า
2. การยกแบบการใช้กำลัง โดยให้หลังตรงเสมอ และใช้กำลังจากกล้ามเนื้อขาใช้เมื่อยกของที่มีน้ำหนักมาก
3. การยกแบบใช้เข่าข้างเดียว ใช้เมื่อต้องการยกวัตถุที่มีลักษณะเทอะทะ

ท่าทางที่ถูกต้องในการทำงาน
ท่ายืนที่ถูกต้อง
- วางเท้าห่างกันพอประมาณ หรือวางเท้าเหลื่อมกันมาทางด้านหน้าเล็กน้อย
- เข่าเหยียดพอดี สะโพก และลำตัวอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
- หลังเหยียดพร้อมเก็บหน้าท้อง
- ศีรษะตรง ไหล่ปล่อยตามสบาย
ท่ายืนที่ไม่ถูกต้อง
- เท้าชิดกันมากเกินไป หรือลงน้ำหนักเท้า 2 ข้างไม่เท่ากัน
- เข่างอ หรือแอ่นเกินไป หรือ ระดับตะโพกสูงไม่เท่ากัน
- หลังแอ่นมากเกินไป หรือแบนจะไม่มีส่วนโค้ง
- คางยื่นออกมาด้านหน้า หรือศีรษะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

การนั่งเก้าอี้ที่ดีนั้น น้ำหนักจะต้องตกลงผ่านก้น ลำตัวตรงไม่แอ่นบริเวณหลังส่วนล่างมากไปไม่ก้มจนไหล่ห่อ เท้าวางราบกับพื้น
เก้าอี้ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
1. ควรมีพนักพิงหลังบริเวณบั้นเอว
2. ความสูงของพนักพิงจะต้องพอดีกับมุมล่างของกระดุกสะบัก
3.ความลึกของเบาะรองนั่ง ควรรองรับขาท่อนบนได้ทั้งหมด ( ประมาณ 16 นิ้ว ) ถ้าเก้าอี้สูงเกินไปให้หาเบาะรองที่เท้าถ้าเก้าอี้เตี้ยเกินไปให้หาเบาะมาเสริมที่นั่ง
4.พนักพิงควรทำมุมกับที่นั่งประมาณ 105 องศา เพื่อให้โค้งกระดูกสันหลังระดับเอวคงสภาพปกติ
การนั่งขับรถ
เมื่อนั่งขับรถเร็ว ขาจะไม่เหยียดเกินไป ข้อขาต้องอยู่สูงกว่าข้อสะโพก พนักพิงรถที่ดีควรจะเอียงไปด้านหลังเล็กน้อย มีลักษณะโค้งให้เหมาะสมกับโค้งของกระดูกสันหลังระดับเอว

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา