English
บริการทางการแพทย์ > คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ

คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

โรงพยาบาลเอกชล ให้บริการทั้งทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ทำการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทีมทางการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแล พร้อมให้คำแนะนำ เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค

ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบบ่อย ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก ผู้หญิงจะพบบ่อยกว่าผู้ชาย 8-10 เท่า คนที่เคยเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี จะส่งผลให้เกิดโรคไตตามมา ณ ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยโรคไตมักจะมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะเรื้อรัง แล้วไม่ได้รับการรักษา หรือไม่ได้รับคำแนะนำในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

ใครมีโอกาสเกิดโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ?
1. ผู้ที่มีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
2. ผู้ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต
3. ผู้ที่คาสายปัสสาวะ
4. ผู้ป่วยที่ระบบประสาทควบคุมการปัสสาวะเสีย เช่น โรคเบาหวาน ประสาทไขสันหลังอักเสบ
5. ผู้ป่วยที่มีท่อปัสสาวะอักเสบ (Urethritis) จะมีอาการปัสสาวะบ่อย ปวดมากเมื่อปัสสาวะจะสุด
บางรายมีคราบหนองติดกางเกง หรือ ผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการ ปวดหน่วงๆท้องน้อย
ปัสสาวะออกครั้งละน้อยๆ ปวดมากเมื่อปัสสาวะจะสุดเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มีภาวะท่อปัสสาวะอักเสบ
บางรายพบว่ามีเลือดสดๆ ออกปนมากับปัสสาวะ
6. ผู้ป่วยที่มีกรวยไตอักเสบ Pyelonephritis จะมีอาการเหมือน ผู้ที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
แต่จะมีไข้ ปวดเอว ปวดหลัง ปัสสาวะขุ่นมีตะกอน

บริการทางการแพทย์
1. โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
2. โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
3. โรคเส้นเลือดฝอยที่ไตอักเสบ
4. โรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ
5. โรคปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะเล็ด โรคต่อมลูกหมาก
6. การผ่าตัดเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ

โรงพยาบาลเอกชล 1
คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคาร 1
โทร. 038-939-999 ต่อ 1167-1168 โทรสาร. 038-273-848

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา