English
บริการทางการแพทย์ > คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

โรงพยาบาลเอกชล1 สามารถให้การรักษา รวมไปถึงการป้องกัน ควบคู่กันไปหรือแม้แต่การรักษาที่ซับซ้อน หากมีอุบัติเหตุต่อใบหน้าและขากรรไกร ทำให้ต้องรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา รวมทั้งปรึกษาแพทย์เฉพาะโรค ซึ่งสามารถให้การรักษา รวมถึงประสานงานการรักษาได้อย่างครบถ้วน มีความพร้อมทางเครื่องมือที่ทันสมัย ผ่านการทำความสะอาดให้ปลอดเชื้อตามมาตรฐานห้องผ่าตัด โดยนำเครื่องมือเข้า เครื่องอบความดัน และไอน้ำ (Autoclave) ทุกครั้ง สามารถรองรับผู้ใช้ผู้บริการที่มีปัญหาด้ายสุขภาพฟันและช่องปากได้ครบทุกประเภท คลินิกทันตกรรม เราให้บริการด้วยใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

บริการทางทันตกรรม
1. ทันตกรรมโรคเหงือก และ โรคในช่องปาก
ทันตแพทย์ จะทำการวินิจฉัยโรค รักษาโดยการให้ยาที่เหมาะสม ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบติดเชื้อที่รุนแรง
ในช่องปาก ซึ่งจะส่งผลให้รากฟันเสียหาย หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจตามมา
2. ทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟัน เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ฟันมีการเรียงตัวที่เหมาะสม สวยงาม ช่วยดูแลสุขภาพฟัน เหงือก
และ ข้อต่อขากรรไกรและ ยังช่วยส่งผลแก้ไขรูปหน้าให้ดีขึ้น การจัดฟัน ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีดูแลรักษาสุขภาพของฟันที่ดี
ที่สุดวิธีหนึ่ง ดังนั้น คุณควรมอบความไว้วางใจให้ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะทางเท่านั้น เป็นผู้ดูแลคุณ
3.ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และทันตกรรมประดิษฐ์ เพื่อสุขภาพ
Tooth - Colored Restoration (การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน) การอุดฟันสามารถทำให้ฟันซี่ที่ผุ แตก หัก หรือ บิ่น กลับมาเป็นเช่นเดิมได้ โดยการเติมเต็มช่องว่าง ปรับเปลี่ยน ตกแต่งรูปร่างฟันให้ดูเป็นธรรมชาติและเหมือนเดิมมากที่ส เหมาะกับการใช้งาน การอุดฟันด้วยวิธีนี้จะใช้วัสดุที่เป็นแรซิ่น และ ทำให้แข็งด้วยแสงเฉพาะ
ซึ่งสามารถใช้เคี้ยวได้ทันทีหลังอุด เพื่อทำให้ฟันดูดีดังเดิม และ ยังช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับรอยยิ้มของคุณด้วย

ทันตกรรม Porcelain
1. Metal - ceramic crown (ครอบฟันโดยใช้วัสดุโลหะ - เซรามิค) ใช้ได้กับทั้งฟันหน้าและฟันหลัง มีลักษณะทึบแสง
แสงไม่สามารถทะลุผ่านได้ ทำให้ฟันสวยงามเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ยิ่งกว่านี้
ยังช่วยทำให้รอยยิ้มของคุณเป็นธรรมชาติมากขึ้น เป็นครอบฟันที่มีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน

2. Porcelain Veneer (การเคลือบหน้าฟันด้วยวัสดุพอร์ซเลน) เป็นรูปลักษณ์ด้านความสวยงามที่ยอดเยี่ยมแบบหนึ่ง
สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดกับฟันได้มาก ไม่ว่าจะเป็นช่องว่างระหว่างฟันหน้า ฟันที่มีสีคล้ำ ดำฟันผิดรูป
หรือ ลักษณะผิดปกติของเนื้อฟัน แก้ไขลักษณะของฟันอันไม่พึงปรารถนา ให้ดูสวยงามอย่างถาวร
3. All - Ceramic (ครอบฟันโดยใช้วัสดุเซรามิคล้วนๆ) เป็นการครอบฟันที่มีความคล้ายคลึงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด
เนื่องจากมีความโปร่งแสงใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังสามารถเลียนแบบลักษณะ และสีของฟันที่หลากหลายได้
โดยที่มีความแข็งแรง และอายุการใช้ที่ยาวนาน เทียบเท่ากับครอบฟันโลหะ - เซรามิค

สะพานฟัน เป็นหนึ่งทางเลือกในการเติมเต็มให้กับช่องว่างในปากของคุณ
เพราะว่าฟันที่หายไปนั้นเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับเหงือก และฟันที่เหลืออยู่ภายหลังได้
สะพานฟันไม่เพียงแต่ช่วยเปลี่ยนแปลงการเคี้ยวและการพูดของคุณให้ดีขึ้น ยังช่วยรักษารูปหน้าภายนอกของคุณ
และช่วยป้องกันการล้มของฟันในอนาคตอีกด้วย

ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ ขูด อุด ถอน ฯลฯ โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการคอยบริการตลอดเวลาที่คุณใช้บริการ และคอยดูแลคุณ
ตลอดระยะเวลานัด ด้วยความเต็มใจประดุจญาติมิตร

ติดต่อนัดหมายและสอบถาม
- คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลเอกชล เบอร์โทร. 038-939-999 ต่อ 1226, 1228
- สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมเรื่องสิทธิในการเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาทำการ
- กรุณานัดหมายล่วงหน้า และสอบถามรายละเอียดก่อนมารับบริการทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
- ผู้ป่วยสามารถเลือกวัน
- เวลาที่จะเข้ามารับบริการตามความเหมาะสมของผู้ป่วย
ทั้งนี้ต้องตรงตามตารางช่วงเวลาที่ว่างของคลินิกทันตกรรม ซึ่งมีคิวว่างอยู่และหากผู้ป่วย
มีความจำเป็นต้องเลื่อนวันเวลาการรักษาแต่ละครั้ง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

***แปรงฟันตอนตื่นนอน หลังรับประทานอาหารทุกครั้ง และก่อนเข้านอนทุกวัน เพื่อสุขภาพปากและฟันที่ดี***

โรงพยาบาลเอกชล 1
คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคาร 1
โทร. 038-939-999 ต่อ 1226
เปิดให้บริการเวลา 09.00-20.00 น.
(วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ามารับบริการทุกครั้ง)

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา