English
บริการทางการแพทย์ > คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกสูติ-นรีเวช

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

คลินิกสูติ-นรีเวช
โรงพยาบาลเอกชล ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพสตรี โดยทีมแพทย์สูตินรีแพทย์ทั้งชายและหญิง ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยทั้งด้านสูติกรรมและนรีเวชกรรม ด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมประกันคุณภาพในด้านความปลอดภัยสูงสุด และการดูแลดุจญาติมิตรจากทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่มีคุณภาพ

บริการด้านสูติกรรม
อบอุ่นใจทั้งการฝากครรภ์ปกติและครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง โดยพร้อมให้กับอบรมคุณแม่มือใหม่
และให้ความรู้การกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและห้องคลอดที่มีความพร้อม
ทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานและบริการเป็นกันเอง
พร้อมทีมกุมารแพทย์ที่จะช่วยดูแลทารกน้อยตลอด 24 ชั่วโมงให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วย
เครื่องอัลตราซาวน์คุณภาพสูง และการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจหาความพิการของทารก หรือความผิดปกติของโครโมโซม
บริการด้านนรีเวช
1. ส่งเสริมสุขภาพสตรี ด้านการคุมกำเนิดที่หลากหลาย เช่น ยาคุมกำเนิดชนิดใหม่ แผ่นแปะผิวหนัง
ยาฝังคุมกำเนิด ห่วงคุมกำเนิดที่มียาฮอร์โมนรักษาโรคในอุ้งเชิงกราน
2. ตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของสุขภาพสตรี ได้แก่ ฮอร์โมนผิดปกติ เนื้องอกมดลูก
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือ ช็อคโกแลตซีสต์ (Endometriotic or Chocolate cyst)
ความผิดปกติของการปัสสาวะของสตรี และภาวะมีบุตรยาก

3. การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งระบบอวัยวะสตรี
- มะเร็งปากมดลูก ให้บริการตรวจ PAP TEST ทั้งเทคนิคเก่า (Conventional PAP) และ
เทคนิคใหม่ (Thin Prep PAP Test) ซึ่งมีความไวในการตรวจพบความผิดปกติได้มากกว่าเดิม
ร่วมกับการตรวจดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสก่อมะเร็งที่มีความเสี่ยงสูง HPV DNA (HPV he 2)
ซึ่งมีความแม่นยำสูงสุดในการวินิจฉัยความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก ส่งผลให้ตรวจพบความผิดปกติ
ได้ตั้งแต่แรกและให้การรักษาด้วยการผ่าตัดรอยโรคที่ปากมดลูกด้วยห่วงลวดไฟฟ้า(LLETZ)ให้หายขาด
และตัดขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ - มะเร็งมดลูก และ มะเร็งรังไข่ ให้บริการตรวจคัดกรองด้วยสารบ่งชี้มะเร็ง Tumor marker เครื่องอัลตราซาวน์คุณภาพสูง และ MRI (Magnetic Resonance Imaging)
4. ให้บริการดูแลรักษาสตรีวัยหมดประจำเดือน หรือวัยทอง ที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงจากการขาดฮอร์โมน
ส่งผลให้มีความผิดปกติ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความจำ และการนอนหลับ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
และป้องกันความเสื่อม ด้วยการรักษาโดยการใช้ฮอร์โมน และไม่ใช้ฮอร์โมน

โรงพยาบาลเอกชล 1
คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น 3 อาคาร 2
โทร. 038-939-999 ต่อ 2322 โทรสาร. 038-273-848

โรงพยาบาลเอกชล 2
คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น 1
โทร. 038-939-888 ต่อ 5149-5150

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา