English
บริการทางการแพทย์ > คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการรักษาผู้ป่วยให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคกระดูกและข้อ อย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากทีมแพทย์แล้วยังมีนักกายภาพบำบัดที่มีทักษะสูง ตลอดจนพยาบาล และผู้ช่วยแพทย์ ซึ่งได้รับการอบรมเป็นพิเศษให้มีความชำนาญเฉพาะทาง

การให้บริการ
1. การดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ได้รับบาดเจ็บต่อกระดูกและข้อ เช่น กระดูกหัก ข้อเคลื่อน เลื่อนหลุด โดยทีมแพทย์พยาบาลที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือทุพลภาพ
2. ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ได้แก่กระดูกสันหลังเสื่อม
หมอนรองกระดูกสันหลังเลื่อนกดทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังโก่งคดงอ
โดยให้การรักษาด้วยยาหรือกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยบางรายอาจได้รับการพิจารณาผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติ
3. ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติของข้อไหล่ เช่นข้อไหล่ติด ข้อไหล่หลุด
โดยการดึงให้เข้าที่ หรือการผ่าตัดส่องกล้องซ่อมเอ็นข้อไหล่ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพภายหลังการบาดเจ็บ
4. ตรวจวินิจฉัยให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของร่างกายจากการบกพร่องหรือพิการแต่กำเนิด เท้าปุก
เท้าแป ขาคด ขาโก่ง คอเอียง หลังคด นิ้วขาด นิ้วเกิน ซึ่งให้การรักษาโดยการใส่อุปกรณ์ช่วยพยุง การตัดรองเท้า โดยช่างผู้ชำนาญเพื่อแก้ไขอาการผิดปกติของเท้า ตัดอุปกรณ์พยุงหลังโดยทุกขั้นตอน
อยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบางรายผู้ป่วยอาจได้รับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความพิการกับทีมศัลยแพทย์ผ่าตัด
5.ให้คำปรึกษาด้านเวชศาสตร์การกีฬา และให้การรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่น ข้อเคล็ด ข้อแพลง
เอ็นข้อฉีกขาดในข้อที่พบบ่อย เช่น มือ เข่า ข้อเท้า นิ้วมือ รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของนักกีฬา และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และให้มีความสมบูรณ์ทางกายมากที่สุด
6.ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีความยาวของแขนขาไม่เท่ากัน จากการได้รับอุบัติเหตุ โดยการยึดกระดูก
และใส่อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูก ภายนอกและภายใน
7. ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุนซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดกระดูกหัก8. ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ตรวจพบก้อนผิดปกติ บริเวณ แขน ขา ข้อต่อ หลัง และตามร่างกาย
หรือผู้ป่วยที่มีภาวะเนื้องอกในกระดูก มะเร็งกระดูก ให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วแม่นยำ ป้องกันการลุกลามและแพร่กระจายของโรค
9. บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องแทนการผ่าตัดใหญ่เปิดแผลกว้าง
หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยจะเจ็บแผลน้อยกว่า เพราะขนาดแผลผ่าตัดเล็ก ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวหลังการผ่าตัดได้เร็ว
การผ่าตัดผ่านกล้องโรคกระดูกและข้อสามารถผ่าตัดได้ทั้งข้อเข่า กระดูกสันหลัง คอ ข้อศอกข้อมือ ข้อนิ้ว
และส้นเท้า นับว่าเป็นวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถเห็นผลการรักษาที่ชัดเจน
ภายในระยะเวลาไม่นาน โดยต้องอาศัยความชำนาญ และประสบการณ์ของทีมแพทย์และบุคลากร
10. ตรวจวินิจฉัยและแก้ไขความผิดปกติ ของอวัยวะในร่างกายจากการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน
เช่น นิ้วล็อก เอ็นผังผืดรัดเส้นประสาททำให้ปวดชาบริเวณปลายนิ้วมือ การบวมของปลอกเอ็น
ของกล้ามเนื้อทำให้ใช้นิ้วหัวแม่มือไม่ถนัด 11. ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการเสื่อมของข้อต่างๆ เช่น ข้อเข่า ข้อตะโพก ข้อเท้า โดยการรักษาด้วยยาและผ่าตัด
12. ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบของข้อจากสาเหตุต่างๆ เช่น เก๊าท์ โรคข้ออักเสบรูมาตอย

ความพร้อมทางการแพทย์
- ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโรคกระดูกและข้อ 5 ห้อง ห้องใส่เฝือก 1 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องตรวจมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน
- มีห้องผ่าตัดขนาดใหญ่ พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน อาทิเช่น การผ่าตัดผ่านกล้อง
ซึ่งผู้ป่วยจะมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก และฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้ไว ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล
- มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์เข้าร่วม
ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย รวมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งก่อนและหลังผ่าตัดโรคทางกระดูกและข้อ

Click ดู เทคโนโลยีและนวัตกรรมรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลเอกชล


Link to this page

โรงพยาบาลเอกชล 1
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคาร 1
โทร. 038-939-999 ต่อ 1183-1185 โทรสาร. 038-273-848

โรงพยาบาลเอกชล 2
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น 1
โทร. 038-939-888 ต่อ 5159-5160

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา