English
บริการทางการแพทย์ > กลุ่ม GCC สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชลได้แล้ววันนี้

กลุ่ม GCC สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชลได้แล้ววันนี้

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) 6 ประเทศ สามารถนัดหมายเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชลได้แล้ววันนี้ โดยผู้ป่วยและผู้ติดตามจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 90 วัน ทางโรงพยาบาลมีล่ามรองรับการให้บริการภาษาอังกฤษ และสเปน โดยมีล่ามคอยให้บริการในเวลาทำการ
*หมายเหตุ* เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสนับสนุนบริการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล โทร. 038 939 999 ต่อ 1214
ดูข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/Aikcholhospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา