English
บริการทางการแพทย์ > งานวิสัญญีวิทยา

งานวิสัญญีวิทยา

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

งานวิสัญญีเป็นส่วนหนึ่งของการทำผ่าตัดที่มีความสำคัญ ตลอดระยะเวลาของการผ่าตัด ซึ่งจะคอยดูแลระบบต่างๆ ระหว่างที่
ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเช่นระบบหายใจ ระบบหัวใจและระบบ ไหลเวียนโลหิต ระบบสมอง ระบบไตและปัสสาวะและระบบอื่นๆของร่างกายโดย ทีมงานวิสัญญีจะดูแลให้ผู้ป่วยหลับสนิท ให้ยาแก้ปวดและให้ยาหย่อนกล้ามเนื้อเพื่อให้ศัลยแพทย์สามารถทำการผ่าตัดได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากที่สุด

โดย วิสัญญีแพทย์ดูแลผู้ป่วยใน 3 ระยะ คือ

ระยะก่อนผ่าตัด
วิสัญญีแพทย์ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยต้องทราบประวัติความแข็งแรงของผู้ป่วย การใช้ยา และข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อนำมาประมวลถึงการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและทีมแพทย์ในการเลือกวิธีการให้ ยาระงับความรู้สึก การตัดสินใจในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและ x-ray การปรึกษาขอความเห็นจากอายุรแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันเพื่อให้ผู้ป่วย เข้าใจถึงความเสี่ยงและมีความพร้อมพอในการรับการผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึก

ระหว่างการผ่าตัด
วิสัญญีแพทย์จะเป็นผู้รับผิดชอบผู้ป่วยในระหว่างที่ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดในการให้ยาระงับความรู้สึกที่เพียงพอและคอยเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะที่สำคัญ เช่น การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต การหายใจ อุณหภูมิ
การทดแทนโลหิตและสารน้ำที่สูญเสียในระหว่างการผ่าตัด ควบคุมและรักษาโรคประจำตัวไม่ให้กำเริบ
หลังการผ่าตัด
วิสัญญีแพทย์และทีมงานจะดูแลผู้ป่วยต่อในห้องพักฟื้น เพื่อป้องกันหรือแก้ไขภาวะแทรกซ้อน ดูแลความเจ็บปวดที่
เกิดขึ้น

โรงพยาบาลเอกชล 1
งานวิสัญญีวิทยา ชั้น 2 อาคาร 2
โทร 038-939-999 ต่อ 2235

โรงพยาบาลเอกชล 2
งานวิสัญญีวิทยา
โทร 038-939-888 ต่อ 5222 , 5230

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา