English
บริการทางการแพทย์ > แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

โรงพยาบาลเอกชล ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หรือผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต โดยทีมแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน ทีมทางการพยาบาลผู้ชำนาญการ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่จุดรับผู้ป่วย ระหว่างการเคลื่อนย้าย การดูแลรักษาในทันที ณ ห้องฉุกเฉิน จนกระทั่งผู้ป่วยพ้นขีดอันตราย รวมถึงระบบส่งต่อพักฟื้นที่มีประสิทธิภาพของทีม โดยยึดหลัก "บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย"

ติดต่อและสอบถาม
- โรงพยาบาลเอกชล 1 : โทร. 038-792 555
- โรงพยาบาลเอกชล 2 : โทร. 038-939-888 ต่อ 2110-2111

บริการและการรักษา
- ผู้ที่มีอาการฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น โรคหัวใจวายเฉียบพลัน เส้นโลหิตในสมองแตก อาการ Shock หมดสติ อาการติดเชื้อทางกระแสเลือดจนไม่ได้สติ เป็นต้น
- ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทุกชนิด ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านศัลยกรรมอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันความพิการ หรือการสูญเสียชีวิต ได้แก่ เกิดบาดแผลฉกรรจ์ กระดูกแตกหัก สมองได้รับการกระทบกระเทือน จนต้องทำการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน เป็นต้น
- มีแพทย์ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง
- มีทีมแพทย์ที่ปรึกษาครบทุกสาขา
- รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) ร่วมกับทีมการพยาบาลประจำรถ และอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นอย่างครบถ้วน พร้อมให้บริการนอกสถานที่ตลอดเวลา


- แผนกเอกซเรย์ พร้อมให้บริการตรวจทางรังสีวิทยา ได้แก่ การทำ CT Scan เพื่อดูภาวะเลือดออกภายใน หรืออื่นๆ การทำ Ultrasound การเอกซเรย์ดูภาวะแตกหักของอวัยวะ ฯลฯ การเอกซเรย์จะช่วยในการวินิจฉัย ได้ถูกต้อง ส่งผล ให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) อย่างมีประสิทธิภาพ
- ห้องผ่าตัด พร้อมด้วยทีม เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
- ห้อง ICU (Intensive Care Unit) เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการเฝ้าสังเกตอาการฉุกเฉิน ที่อาจทำให้เสียชีวิต เครื่องช่วยหายใจ มีแพทย์ประจำการ ทีมแพทย์ที่ปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง ทีมการพยาบาลผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต อย่างดีเยี่ยม

โรงพยาบาลเอกชล
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคาร 2
โทร. 038-792 555

โรงพยาบาลเอกชล 2
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1
โทรศัพท์ 038-939-888 ต่อ 2110-2111

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา