English
แพ็กเกจ > วัคซีนเด็ก รพ.เอกชล

วัคซีนเด็ก รพ.เอกชล

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

การฉีดวัคซีนสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ลูกน้อย อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เพราะสามารถเป็นการสร้างเกราะภูมิคุ้มกันโรคนั้นให้กับชุมชนนั้นๆ ได้อีกด้วย การที่ไม่ได้รับวัคซีนจะมีผลเสียทั้งต่อตัวเด็กเองและมีผลกระทบต่อสุขภาพของสังคมส่วนรวม โรงพยาบาลเอกชลขอสนับสนุนให้เด็กๆ ทุกคนมีโอกาสได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน เพื่อจะได้แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค ไม่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อบ่อยๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลเอกชล โทร 038 939 999 โรงพยาบาลเอกชล โทร 038 939 888

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โรงพยาบาลเอกชล โทร 038 939 999 แผนกกุมารเวช ต่อ 2159
LINE รพ.เอกชล ชลบุรี
LINE รพ.เอกชล2 (อ่างศิลา)
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา