English
แพคเกจ > โปรแกรมวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค

โปรแกรมวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

อย่าคิดว่าเรื่อง วัคซีน เป็นเรื่องไกลตัว การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ส่วนใหญ่ทำมาจากเชื้อโรค แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ทำจากเชื้อโรคที่ตายแล้วมีสารของเชื้อโรคมาฉีดเข้าตัวเรา
2. ทำจากเชื้อโรคที่อ่อนแอ ทำให้มันสลบพิษจะได้ไม่รุนแรง

เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายคนเรา ร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกัน กับโรคนั้นๆ การสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นกลวิธีในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และคุ้มค่ามากที่สุด ประเทศต่างๆ จึงใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญและมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ในประชากรทุกเชื้อชาติ สำหรับรายการวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค เพื่อวัยทำงานและผู้สูงอายุ มีดังนี้
1.วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
2.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
3.วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส
4.วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
5.วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (แนะนำแพคเกจตรวจหาเชื้อ และหาภูมิเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในราคา 750 บาท ก่อนรับวัคซีน)
6.วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน
7.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ชนิดก่อนสัมผัสเชื้อ)
8.วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
9.วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 4 สายพันธุ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โรงพยาบาลเอกชล โทร 038 939 999 คลินิกอายุรกรรม ต่อ 2132
โรงพยาบาลเอกชล 2 โทร 038 939 888 คลินิกอายุรกรรม ต่อ 5169 หรือ พรีเมี่ยมคลินิก ต่อ 5185 หรือ
✅ LINE >> http://line.me/ti/p/%40eqj8468m
✅ Inbox >> http://m.me/Aikcholhospital 

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา