English
แพคเกจ > โปรแกรมสำหรับคุณครู

โปรแกรมสำหรับคุณครู

สถานที่ตั้ง : เอกชล1, เอกชล2

มอบของขวัญให้กับคุณครูทุกท่าน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณที่สละแรงกายและแรงใจในการอบรม สอนสั่ง ให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ โดยมอบส่วนลดกรณีเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลเอกชล โทร 038 939 999 โรงพยาบาลเอกชล 2 โทร 038 939 888

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา