English
แพ็กเกจ > โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

“มุ่งป้องกัน มากกว่ามุ่งรักษา” การตรวจสุขภาพเป็นประจำ มีความจำเป็นในการดูแลรักษาสุขภาพ เพราะจะช่วยให้เราค้นพบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค การให้วัคซีน ยา หรือ สารเคมีบางชนิดเพื่อป้องกันโรค การตรวจสุขภาพที่มีประโยชน์ คุ้มค่า จะต้องเป็นการตรวจที่มีจุดประสงค์มุ่งป้องกันมากกว่ามุ่งการรักษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเอกชล โทร 038 939 999 ต่อ 2256

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โรงพยาบาลเอกชล โทร 038 939 999 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 2136
LINE รพ.เอกชล ชลบุรี
LINE รพ.เอกชล2 (อ่างศิลา)
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา