English
แพคเกจ > ตรวจสุขภาพวันแม่

ตรวจสุขภาพวันแม่

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

เนื่องจากเดือนสิงหาคมเป็น วันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560 และ ปัจจุบันผู้หญิงมีการหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทางโรงพยาบาลเอกชลเล็งเห็นว่าสุขภาพที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทางโรงพยาบาลเอกชล จึงได้จัด Package “HEALTHY MOM” ขึ้นซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณแม่และผู้หญิงโดยครอบคลุมการตรวจเบื้องต้นทั้งหมดใน ราคา 4,900 บาท สามารถเลือกตรวจเพิ่มได้
1. ตรวจโปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ในราคา 1,110 บาท
2. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในราคา 4,290 บาท
ติดต่อสอบถาม หรือ นัดหมายเข้ารับบริการ ได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล แผนกงานตรวจสุขภาพ ชั้น 3 โทร. 038-939 999 ต่อ 2256
ติดต่อข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Package อื่นๆ
Facebook Page
YouTube Channel
*เฉพาะที่โรงพยาบาลเอกชล1 เท่านั้น

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา