English
แพคเกจ > วัคซีนลูกรัก

วัคซีนลูกรัก

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

ในวัยเด็กเป็นช่วงที่ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ยังไม่มีความสามารถในการป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคได้ดีพอ วัคซีนจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย นั่นจึงเป็นเหตุว่าทำไมเราจึงต้องฉีดวัคซีนกันตั้งแต่ในเด็กแรกเกิดเป็นต้นไป วัคซีนที่มีความสำคัญในเด็กจะถูกแบ่งออกเป็นวัคซีนพื้นฐานซึ่งจะต้องทำการฉีดตามระบบแบบแผนอย่างครบถ้วน และวัคซีนทางเลือกถือได้ว่าเป็นวัคซีนที่มีประโยชน์ในการป้องกันโรคที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตลูกน้อยได้หลากหลาย ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือก ล้วนเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันโรคหรือลดความรุนแรงของโรคได้ เด็กควรได้รับวัคซีนครบทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่ตัวเด็กเอง และลดปัญหาการระบาด

โรงพยาบาลเอกชล ชลบุรีจึงจัดแพคเกจวัคซีนลูกรัก ที่ครอบคลุมทั้งการให้บริการทั้งวัคซีนพื้นฐาน และวัคซีนทางเลือกที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ แบ่งเป็น Course ที่ 1 ราคา 7,700 บาท Course ที่ 2 ราคา 11,200 บาท รวมทั้ง Package เสริมสำหรับทารกอายุ 1 เดือน ที่แม่ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี สามารถรับวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 1 และอิมมูโนโกลบุลิน ในราคา 2,900 บาท เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ลูกน้อยด้วยแพคเกจวัคซีนลูกรักได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือการนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพ ได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล
แผนก OPD เด็ก โทร. 038-939-999 ต่อ 2560

ดูบริการทางการแพทย์ และแพคเกจเพิ่มเติม ได้ที่
Package อื่นๆ
Facebook Page
YouTube Channel

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา