English
แพ็กเกจ > สิทธิข้าราชการเบิกค่ารักษากรณีผ่าตัด

สิทธิข้าราชการเบิกค่ารักษากรณีผ่าตัด

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

โรงพยาบาลเอกชล ได้เข้าร่วมโครงการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลาง เพื่อขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการ และบุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภาคเอกชนได้ เฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด รวมทั้งกรณีคลอดบุตร โดยทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายโรค (DRG) กลับกรมบัญชีกลางด้วยวิธีเบิกจ่ายตรง ซึ่งจะมีส่วนเกินที่ทางกรมบัญชีกลางไม่ครอบคลุม และให้ทางโรงพยาบาลเรียกเก็บกับผู้ป่วย ได้แก่
1. ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
2. ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์
3. ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้
4. ค่าธรรมเนียมพิเศษ
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษา เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าชุดของใช้เด็ก ค่าทำรอยเท้าเด็ก เป็นต้น
6. ส่วนเกินค่าห้อง ค่าอาหาร ที่เกินจาก 1,000 บาท ต่อวัน
7. ส่วนเกินค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์บำบัดรักษา

หลักเกณฑ์การเข้ารับบริการ
1. ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นจากแพทย์ และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องทำการผ่าตัดรักษาโรคนั้นๆ
2. มีใบส่งตัวจากแพทย์ที่รักษามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
3. กรณีมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ต้องรักษาควบคุมอาการให้คงที่ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
4. โครงการนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เฉพาะในวันที่มานอนโรงพยาบาล เพื่อทำการผ่าตัดรักษาเท่านั้น
5. การตรวจรักษาก่อนและหลังวันผ่าตัดไม่รวมอยู่ในโครงการนี้
6. การเข้าใช้สิทธิ ผู้ป่วยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจนมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิกับฐานข้อมูลเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางในระบบออนไลน์ ถ้าพบชื่อแสดงว่ามีสิทธิ
7. สำหรับข้าราชการที่ไม่เคยใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกับโรงพยาบาลภาครัฐมาก่อน จะต้องเข้าไปติดต่อขอลงทะเบียนกับโรงพยาบาลภาครัฐก่อน จึงมีสิทธิขึ้นในระบบจ่ายตรงในโครงการนี้
*เอกสารที่ต้องนำมาแสดง บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายล่วงหน้าได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล โทร. 038 939 999 ต่อ 2524
โรงพยาบาลเอกชล2 โทร. 038 939 888 ต่อ 7314
ดูบริการทางการแพทย์ และแพคเกจเพิ่มเติม ได้ที่
แพคเกจ
https://www.facebook.com/Aikcholhospital

รายการหัตถการที่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ที่ โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2
- การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี และทางเดินน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง
- การผ่าตัดนิ่วออกทางเนื้อไต/ กรวยไต/ ท่อไต แบบเปิดช่องท้อง
- การผ่าตัดนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ
- การผ่าตัดริดสีดวงทวาร
- การผ่าตัดระบายหนองบริเวณทวารหนัก
- การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร
- การตัดหูรูดทวารหนัก
- การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง
- การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา
- การผ่าตัดเปลี่ยน ข้อเข่า/ ข้อสะโพก
- การคลอดแบบธรรมชาติ และแบบผ่าตัดคลอด
- การดูแลเด็กแรกเกิด
- การผ่าตัดรักษาเนื้องอกมดลูกแบบเปิดช่องท้อง
- การผ่าตัดรักษาถุงน้ำรังไข่แบบเปิดช่องท้อง
- การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับฟอกเลือดล้างไต
- การผ่าตัดไส้เลื่อนในผู้ใหญ่
- การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะในผู้ใหญ่

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา