English
แพคเกจ > โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รักก่อนแต่งและก่อนมีบุตร ซื้อคู่ในราคาพิเศษ ครอบคลุมการตรวจ
อาทิเช่น CBC VDRL HIV HbsAg พร้อมตรวจหากรุ๊ปเลือด
รับฟรีทันที Gift Voucher ถ่ายภาพคู่รัก ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รายการตรวจเพิ่ม 25%
และบัตรส่วนลดชมภาพยนตร์มูลค่า 100 บาท
ติดต่อสอบถาม หรือ นัดหมายเข้ารับบริการ ได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล
แผนกงานตรวจสุขภาพ ชั้น 3 โทร. 038-939 999 ต่อ 2256
รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชล
แผนกศูนย์บริการสุขภาพ
คลินิกจักษุ
www.facebook.com/Aikcholhospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา