English
แพคเกจ > วัคซีนไข้เลือดออก

วัคซีนไข้เลือดออก

สถานที่ตั้ง : เอกชล1, เอกชล2

สอบถามเพิ่มเติม หรือสนใจเข้ารับการตรวจ กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า
ติดต่อสอบถาม (038)939 888 ต่อ 7330-7331
แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลเอกชล 2 อ่างศิลา
ดูข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Aikcholhospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา