English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

นพ. ชูชัย ตุลาภรณ์

สาขาความชำนาญ/แผนก : แผนกรังสีวินิจฉัย และ เทคโนโลยีทางการแพทย์

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล2

ข้อมูลแพทย์

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด

ทั้งหมด

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา