English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

นพ. พรชัย หลายวัฒนไพศาล

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล2

ข้อมูลแพทย์

2537

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2545

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา