English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

นพ. บุญเกิด เชวงศรี

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล2

ข้อมูลแพทย์

2515

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2516

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา