English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

พญ. สันทนา ระบบกิจการดี

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกสูติ-นรีเวช

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล2

ข้อมูลแพทย์

2542

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

2542

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา