English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

พญ.อรอมล เลิศลักษมีวิไล

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกโรคผิวหนัง

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

2553

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยา) สหราชอาณาจักร

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา